Hvordan har fornorskning påvirket samenes kultur? Analyse

Innledning
Samene regnes som Norges urfolk. De fantes i Nord-Norge før germanske nordmenn, og de viderefører en eldgammel kultur. Samene har bevart en gammel nomadisk kultur, mens folk i Sør-Norge gikk over til jordbruk og ble bofaste.

Norge har aldri vært et monokulturelt land, og mange ville at samene skulle assimileres og at deres kultur skulle forsvinne. Samene har opp gjennom sin historie hatt store utfordringer, som fornorsking.

Fra starten av 1700-tallet til moderne tider har samene blitt utsatt for assimilering fra den norske staten og Norges majoritetssamfunn.

Fornorskingen har foregått gjennom blant annet skolegang og kirke. Hvordan har fornorskningen påvirket samenes kultur?

Utdrag
Samene har nasjonaldag den 6. februar, hvor de feirer samefolkets første nasjonalmøter som samlet Nordens samer til ett folk. Urfolkets rettigheter sier at de har de samme rettighetene som majoritetsbefolkningen.

I tillegg har samene rett til å fastholde sin kultur og videreføre den til barna sine og ikke minst stemme ved valg på sametinget dersom de er med i valgmanntallet. Samene har folkedrakt, språk, folkemusikk, nyhetskanal, flagg og parlament.

De har retten til å stemme på både stortinget og sametinget. De pleide å ha sin egen religion, sjamanistisk naturreligion, som dreier seg om at livløse gjenstander, som trær, har sjeler, men fra slutten av 1970-tallet gikk de for meste over til kristendommen.

Likevel er det fortsatt noen samer som prøver å holde på den samiske religionen i livet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå