Hjelp til liv med moglegheiter | Norsk

Innholdsfortegnelse
Hjelp til liv med moglegheiter
Klassisk Kielland og moderne Knausgård
Opprinnelse
Realismens trekk
Moderne realisme
Sammenlikning
Konklusjon
Kildeliste

Utdrag
Teksten er ein samansett tekst. Den er samansett av bilete og tekstar. Avsendaren er «Kirkens Nødhjelp». Reklamen skal treffe det norske folk, for at fleir menneske vil delta på innsamlingsaksjonen deira.
Teksten er sett saman av eit bilete, ulike typar tekstar og ein logo.

Reklamen er ryddig og enkel. Skrifta øvst på bilete fangar blikket vårt. Rett under er eit bilete som gjer eit innblikk i deira kvardag. Nedst på sida finn du informasjon og organisasjonens logo.

Reklamen er informativ i form av at den presenterer fakta om kvinner og barns verkelegheit. Den er også appellativ fordi den appellera til oss på forskjellige måtar.
Fokuset vil falle på dei tre viktigaste verkemidla, då dette skal vere ein kort analyse.

Det fysste er at annonsen innhalda organisasjonens logo. NRKs TV-aksjon i samdrift med «Kirkens Nødhjelp» er allment kjent. Dette appellera til tekstens etos. Reklamen er truverdig fordi organisasjonen bak den er kjent i Noreg og har gjort det same i mange år.

Noko anna som gjer reklamen truverdig er det litle merke øvst i høgre hjørne. Innsamlingskontroll, det er eit merke som visar at innsamlinga er trygg og godkjent.

Teksten som presenteras i annonsen fortel om kva situasjon kvinner og barn er i fleire stader i verda. Den appellerer til logos fordi det blir presentert informasjon.

Annonsens største blikkfang utgjer ¾ av reklamen. Det visar eit bilete av menneske som går med spann på hovudet, saman med teksta som beskriv deira situasjon. Dette vekker kjensler av urettferd hos lesaren og ein får medkjensle for alle desse kvinnene og barna. Bilete, saman med skrifta appellerer til patos.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå