Innledning
Kristoffer Colombus si oppdaging

På våren i 1492 tapte muslimane i det muslimske Granada i Spania. Den spanske overmakta tok kontroll og muslimane blei tvungen over Gibraltar til Afrika.

Kongen og dronninga av Spania var så fornøgde med denne sigeren at dei ville gi pengar til ekspedisjonar for å konkurrere med portugisarane om å nå Asia. Leiaren for ekspedisjonen var italienske Kristoffer Colombus.

Utdrag
Det var mange som var ute etter å oppdage nytt land på denne tida. Årsakar til dette og at det skjedde på denne tida var at det var svolt på å finne skattar, eventyrlyst, misjonsiver og rikdom.

Det var på denne tida europearane også utvikla utstyret sitt til å kunne takle slike turar, med større og betre skip, oppgraderte kompass og geografiske kunnskapar på nye kart.

Det var ein ting som var eit stort mål, og det var å finne sjøvegen til Asia. Det klarte portugisarane å gjere i 1498. Jakta på Asia var ein handelsdraum, på grunn av silken, krydderet og gullet dei kunne tilby.

Portugisarane sitt funn i 1498 var det Colombus såg etter i 1492 då han leita vestover etter ein potensiell sjøveg til Asia. 36 dagar etter han tok til sjøs, fant han omsider land.

Han trudde naturlegvis at han hadde funne vegen til Asia, men han hadde komen til Bahamas i Karibia.

Columbus og mannskapet hans var i Amerika i 5 månadar før dei reiste heim igjen. På denne tida utforska dei mykje.

Då dei reiste heim, blei 39 av mannskapet igjen for å byggje ein busetting der. Resten reiste heim og tok med seg nokre indianarar.

På turen døydde omtrent halvparten av indianarane dei hadde tatt med seg. Colombus heldt fast på at han hadde funne Asia heilt til hans daud i 1506, men det blei funne ut at han hadde funne ein ny verdsdel.