Innholdsfortegnelse
Hellige steder:
Ganges:
Varanasi:
India og kua

Utdrag
Hellige fjell, elver og byer spiller en viktig rolle i hinduismen, og enkelte er store pilegrimssentre. Mange steder i India regner hinduene som hellig.

Det kan være fjelltopper, elver, landområder, skoger og byer. Detter er steder hinduene mener at gudene har levd, eller der det er guddommer.

De fleste religionene har hellige steder som ofte er knyttet til religiøse fortelleringer og personer. Dette gjelder også Hinduismen.