Frøya Cruise Line /FCL | Merkevarebygging

Oppgave 1

Innledning
Frøya Cruise Line, også kjent som FCL er et ny etablert datterselskap under rederiet Fjordferger AS. Dette rederiet har drevet fergetrafikk siden 1970-tallet, og i det siste sett seg tvunget til å etablere et nytt selskap innen cruisedrift i Norge, på grunn av et fergemarked i synkende kurs.

Ettersom FCL er et nytt selskap i cruise industrien i Norge, ønsker de å bygge opp selskapet til en kjent merkevare. Denne teksten skal foreslå hvordan Frøya Cruise Line /FCL skal bli til en kjent merkevare.

Merkevarebygging er en type strategi man bruker for å skille produkter for å øke produktenes verdi sett med forbrukernes øyne. For å kunne forstå denne prosessen er det viktig å kunne en del viktige begreper, deretter finne ut hvordan man bygger merkevarer, og hvilke strategier som brukes.

En merkevare er et standardisert produkt med et merke som skal skape gjenkjenning, og som oppnår visse tilleggsfordeler hos kjøperne på grunn av merke (Cappelen Damm, 2016).

Cruise betegner en fritids- eller feriereise med båt eller skip som kan vare fra noen dager til flere måneder. Et cruise skal ha minimum tre ulike anløpssteder og ikke ha kommersiell last.

Cruisetrafikken i Norge er tradisjonelt konsentrert til sommerhalvåret (Cappelen Damm, 2016). Men hvordan er cruise markedet i Norge?

Utdrag
Ansatte og ledelsen i en bedrift er nær sagt svært viktig for alle. For å bygge en sterk omtalt merkevare trenger du kompetanse og erfaring.

Hvis du ser for deg selv på et cruise på vei mot lofoten og du tatt imot av en besetning som verken er hjelpsom eller hyggelig, da er det lett og ikke velge den bedriften videre.

Økonomi er et begrep som er kanskje det aller viktigste når det kommer til å overleve å bygge merkevare. Å ha oversikt over hvor mye penger som er tilgjengelig til en hver tid, aksjebeholdning og bankinnskudd er viktig.

Det er også viktig å ha investorer å lene seg på om det skulle bli tunge tider. Konkurransemidlene menes med bedriftens produkt, priser, distribusjon og markedskommunikasjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå