Framtidens arbeidsmarked | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Dagens arbeidsmarked er preget av den raske teknologiutviklingen vi har sett i Norge. Vi har stadig bruk for flere ingeniører, mens det har blitt færre arbeidere i de typiske håndverkeryrkene.

Utdrag
Arbeidere brukes kun til å plassere ut varene, og man trenger ikke engang å skanne varene sine før man går ut, alt er blitt automatisert.

Samtidig vil Norge trenge flere ansatte i pleieyrker, blant barn og unge og ingeniører ifølge en rapport fra NHO. Ved å utdanne seg innen disse yrkesgruppene, vil man ha en sikrere framtid arbeidsmessig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå