Innholdsfortegnelse
Helsefremmende
1. Hva er en pandemi?

2. Hvordan smitter Corona viruset? Hvordan kan du unngå å bli smittet og smitte andre? Hva ville du gjort på praksisstedet ditt for at personalet og brukeren skal hindre smitte og ha god hygiene?
- Forebygging av direkte smittekontakt kan være;
- Forebygging av indirekte kontaktsmitte kan være;
- Ting som kan forebygge luft- og dråpesmitte er;

3. Hva vil det si å være i karantene og hjemme-isolasjon. Finn informasjon på nettet (evt andre medier) og forklar de ulike begrepene. Hvorfor setter man folk i karantene eller isolasjon?

4. En tid framover kommer befolkningen til å være mer isolert i hjemmene sine, og kommer til å ha mindre kontakt enn ellers med andre mennesker (medelever, venner, kollegaer, storfamilien osv). Hva tenker du at dette kan gjøre med helsen din? Hvordan kan du best mulig ta vare på din egen helse i denne situasjonen? Reflekter rundt dette. (Husk helsebegrepet omfatter fysisk, psykisk, åndelig/kulturell og sosial

5. Hva kan du selv gjøre for å et godt immunforsvar framover?

6. Finn to nettsteder med helseinformasjon om Covid-19. Synes du informasjonen var god? Evt hvorfor/hvorfor ikke? Er informasjonen fra en troverdig kilde?

7. Se på spørsmål 3. Hvordan kan man ivareta best mulig kommunikasjon i denne sitasjonen? Hvordan kan du bidra til at din kommunikasjon kan gjøre at en annen får det bedre?

8. Erna Solberg sa 12 mars at: «Vi står sammen gjennom denne perioden – ikke med klemmer og håndtrykk – men ved å holde avstand». (https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zG1b4r/statsminister-erna-solbergs-tale-om-koronatiltakene). Hva tenker du hun mente med dette?

9. I media blir det snakket om å «være solidarisk» og «vise solidaritet». Hva betyr det å være solidarisk? Hvordan kan du være solidarisk mot andre?

10. I mediene hører vi om at kinesere blir hetset og det som verre er på grunn av Corona. Hvilke tanker gjør du deg om dette? Hvilke verdier og holdninger kommer fram?

11. Du skal ta utgangspunkt der du var i praksis, og tenk deg at du skal i praksis framover. Hvordan kan du gi god omsorg til brukerne i denne sitasjonen vi er i nå? Hvordan kan du best kommunisere med brukeren? Skriv eksempler på hva du ville gjort, og hvorfor omsorg er viktig nå.

12. Hva kan du gjøre for å bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø nå?

13. I denne sitasjonen vi er i nå, hvordan tenker du at dette kan påvirke praksisstedet ditt? Kan denne pandemien føre til endringer i samfunnet? Drøft hvilke endringer denne pandemien kan føre til.

Kilder:

Utdrag
En pandemi er ifølge Store Norske Leksikon en sykdom som rammer mange mennesker over store geografiske områder, som for eksempel over flere verdensdeler.

En pandemi kan medføre at alle landene som er rammet får økonomiske, politiske og sosiale konsekvenser.

I tillegg så mangler befolkningen immunitet ifra sykdommen, ettersom at det er en helt ny sykdom ingen har bekjentskap til.

Pandemi er veldig lik en epidemi. Det som skiller dem er det at en epidemi er en sykdom som rammer en folkegruppe på et begrenset tidsrom og forekommer lokalt, imens pandemi er mye mer globalt og kan forekomme over lengre tid.

---

I den tiden hvor alt blir mer isolert så vil jeg prøve å gjøre det meste av det jeg gjør til vanlig, bare hjemme.

Jeg vil fortsette å ha ett variert kosthold, trene styrke hjemme, face time med medelevene når jeg vil diskutere noe, og vennene mine når jeg vil sosialisere meg mer og prøve å ha det litt gøy.

Ikke minst prøve å sove godt. Alt som gjør at jeg holder mine fysiske, psykiske, åndelige/kulturelle og sosiale behov vedlike.

Kanskje jeg må begynne å meditere for å holde roen, det tross alt ikke enkelt å være 3 personer samme plass hele tiden.