Fjordland | Analyse | 5 i karakter

Problemdefinisjon
Vi valgte å undersøke problemstillingen «Er Fjordland ferdigretter et reelt alternativ til middag/takeaway-mat i en travel hverdag?». Vi ønsket også å gjøre rede for om Fjordland hadde et større markedspotensial.

Vi ønsket å undersøke om Fjordland er et reelt alternativ til take-away mat for mennesker som bedriver tidkrevende aktiviteter på ettermiddagene.

Vi ønsket også å utforske om Fjordland kunne være et alternativ for familier på farta. Vi hadde følgende hypoteser:

Det kan være vanskeligere og mer tidkrevende ettersom man må varme maten selv. Flere velger Fjordland istedenfor fordi det er et sunnere alternativ enn take-away.

Innholdsfortegnelse
Problemstilling og hypoteser……………………………1

Valg av utforming……………………………………………………..1

Valg av metode……………………………………………….…1

Populasjonen for utvalget…………………………………………….…2

Analyse og tolkning av resultatene…………...……………...……2

Kvalitet på undersøkelsen og resultatene…………………………………….5

Konklusjon……………………………………..6

Vedlegg markedsundersøkelse………………………7

Utdrag
Å velge en metode er viktig for undersøkelsen. Beslutningen vår var å lage en hovedsakelig kvantitativ undersøkelse, hvilket vil si at vi stilte klare spørsmål med definerte svaralternativer.

På denne måten kunne vi enkelt sortere svarene på de ulike spørsmålene, men vi erkjente også at informantene besatt preferanser som vi ikke hadde tatt høyde for

eksemplifisert ved at én informant ikke vurderte Fjordland da informanten mener dette er et mindre klimavennlig alternativ. Derfor åpnet vi også opp for kvalitative svar der vi så det passelig, gjennom svaralternativet «annet, vennligst utdyp».

Vår fokusgruppe var folk som levde i en travel hverdag og som før undersøkelsen ikke vurdere Fjordland som et reelt alternativ.

Av den grunn bygget vi også opp undersøkelsen slik at de som allerede hadde Fjordland som en typisk middagsrett, ikke behøvde å svare på hva som ville gjort at de kom til å vurdere Fjordland.

Dette gjør undersøkelsen noe mindre statisk. Den kvantitative metoden gjorde det enkelt for oss å plukke opp tendenser blant informantene, ikke bare gjennom de individuelle svarene summert, men også ved å krysse svar.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå