Episode | Inger Hagerup | 5 i karakter

Innledning
Diktet «Episode» er skrevet av Inger Hagerup. Diktet kom ut med diktsamlingen «Videre” i 1945.

Hagerup er født i 1905, og hennes gjennombrudd som dikter var diktsamlingen «Jeg gikk meg vill i skogene», som ble utgitt i 1939.

Hun skrev for det meste dikt med fast rim og rytme, altså tradisjonelle dikt, noe «Episode» er et eksempel på.

Hagerup var en av forfattere som fortsatte å skrive tradisjonelle dikt også etter 2. verdenskrig.

Selv om moderne dikting ble mer populær da. Tema Hagerup tok opp for seg var ofte kjærlighet, politikk og moralske spm. «Episode» er et eksempel på et dikt som handler om kjærlighet.

Utdrag
Diktet er skrevet med en varierende synsvinkel/ med forskjellige synsvinkler. De tre første strofer har en allvitende autoral synsvinkel. Det betyr at forfatteren ser handlingen utenfra teksten.

Allvitende vil si at forfatteren leer tankene til personen, kommenterer handlingen og refererer teksten: «De sto et lydløst øyeblikk på vakt og lette begge efter nye våpen.» Etter den tredje strofe endrer synsvinkelen seg.

De to siste strofer har en 3. persons synsvinkel. Her fortelles alt fra hennes synsvinkel. På den måten får vi et større innblikk i hvordan hun-person føler det. Et eks. på det er: «Hun følte ordene bli giftig til.»

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå