Analyse | Aust Vågøy av Inger Hagerup

Innledning
Diktet «Aust-Vågøy» ble skrevet av Inger Hagerup i 1943 da Norge var okkupert av tyskerne. Hagerup regnes som en av de aller største norske etterkrigsdikterne, og dette diktet er et av de mest kjente hun har skrevet. Temaet kan være kampviljen folk får når de opplever urettferdighet.

Innholdsfortegnelse
- «Aust-Vågøy» er et krigsdikt, og det ble skrevet etter en tysk hevnaksjon i Austvågøy i Lofoten.
- Motivet i diktet er altså krig, og diktet åpner med en beskrivelse av selve angrepet:
- I tredje og fjerde strofe, derimot, er det et brudd der stemningen skifter.
- Når det gjelder struktur, er «Aust-Vågøy» et tradisjonelt dikt.
- Inger Hagerup har brukt mange virkemidler i diktet, og noen av de mest åpenbare er kanskje rim og rytme.
- I dette diktet har virkemiddelet alliterasjon blitt brukt med stort hell.
- Kontraster mellom «de» og «vi» er også brukt.
- Det er mange gjentakelser i dette kortet diktet.
- Til slutt inneholder diktet mange språklige bilder.
- Temaet i diktet kan helt konkret være det tyske angrepet i Lofoten som et angrep på hele Norge.
- Diktet «Aust-Vågøy» ble skrevet for over 70 år siden, men det er like aktuelt i dag.

Utdrag
starter der den forrige slutter med å gjenta enda en gang hva tyskerne har gjort, før den konkluderer med at «bak hver som gikk i døden/står tusener igjen».

Denne strofen formidler hvordan «vi» nekter å gi oss og at kampen ikke er slutt. For bak dem som døde i kampen, står bokstavelig «tusen andre samlet/i steil og naken tross», klare til å kjempe videre.

Siste strofe ender med en direkte påkalling til de som har gitt sitt liv, «å døde kamerater/de kuer aldri oss.» Dette betyr at de som døde, ikke blir glemt, og at «vi» levende skal slåss videre.

---

og unødvendige, men her bruker Inger Hagerup gjentakelser bevisst for å understreke hvordan vi ikke skal glemme det som har skjedd.

Hver strofe begynner med å gjenta de to siste versene fra strofen før, med unntak av den siste strofen der bare det siste verset «Står tusener igjen» blir delvis gjentatt.

«De brente våre gårder/de drepte våre menn» er gjentatt hele tre ganger, både i første strofe, andre strofe og tredje strofe. Forfatteren har brukt dette virkemiddelet for å prente det som har skjedd inn i oss.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå