Entreprenørskapsprøve | Ull-Veveriet As’ kapitalbehov

Innholdsfortegnelse
Del 2
Oppgave 1
A) Under ser du Ull-Veveriet As’ kapitalbehov, til venstre, og finansieringsplan til høyre.
B) For at en finansieringsplan skal sunn er det 3 retningslinjer som må følges.

Oppgave 2
a) For dette produktet har bedriften 9 000 000 kr i dekningsbidrag.
b) Dekningsgraden til produktet er 60 %.
c) Disse to alternativene gir to forskjellige utfall.

Utdrag
Alternativ 2 vil gi en økning på 3,3 % i variable kostnader per enhet.. På denne måten vil de tjene mindre og risikoen bli noe større – men ikke betydelig nok til at risikoen er stor for ikke å klare seg.
Bedriften vil i dette tilfelle miste 200 000 kr.

Deres mål er å selge 5000 stiger, men de kan falle i salg helt ned til 3 466 stiger, i stedet for 3500. Sikkerhetsmarginen vil bli på 69,3 % og 10 397 727 kr.
Bedriftens resultat vil bli 6 100 000 kr i stedet for 6 300 000 kr.

Hva bedriften bør velge avhenger av deres prioriteringer. Hvis de ønsker å tjene mest, på tross av helse og miljø så bør de gå for alternativ 2, fordi resultatet kun vil synke med 100 000 kr per år.
Men om de tenker på miljøet og ønsker å bevare det så burde de velge alternativ 1.

På denne måten vil de investere i et renseanlegg og de vil bevare miljøet, selv om de taper 300 000 kr per år.
Med tanke på bedriftens resultat vil jeg anbefale å velge alternativ 2. Dette er fordi det vil skape minst pengetap.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå