Innholdsfortegnelse
a) For å budsjettere fabrikkens kapitalbehov, velger jeg å benytte modellen kapital.xls.

b) For å utarbeide en investeringsanalyse, velger jeg å benytte ferdigmodellen invester.xls. Det er viktig å vite at det er en del forutsetninger, nemlig følgende:

c) For å utarbeide et forslag til finansiering for bedriften, velger jeg å benytte modellen kapital.xls.

Utdrag
Denne planen viser hvordan bedriften bør finansiere prosjektet sitt.

Med utgangspunkt i en egenkapital på 200 000, bør de videre ta opp et langsiktig lån på 646 250 kroner.

Dette vil føre til at de dekker alle anleggsmidlene, og i tillegg 50% av omløpsmidlene med langsiktig kapital.

Videre har bedriften en gjennomsnittlig leverandørgjeld på 17 500 kroner, beregnet utfra varekjøpet til bedriften, og kredittid.

Vi ser at bedriften kan ta opp et kortsiktig lån på kr. 28 750, f.eks. i form av kassekreditt.

Vi ser at bedriften har en egenkapitalsprosent på kun 22,4%, noe som vil si at 77,6% av det totale investeringsbeløpet vil være dekket av lån, noe som i teorien vil sees på som greit;

bedriftens bankforbindelse har tilbudt seg å finansiere opp til 80% av det totale investeringsbeløpet.

Da deler av dette lånet er leverandørgjeld, vil det bli en enda lavere prosentandel som dekkes av banken.

Et banklån er i de fleste tilfeller et langsiktig lån, dvs. et lån som løper over mer enn 1 år.

Derfor vil jeg i utgangspunktet tro at denne bedriften vil velge å ta opp et langsiktig lån, heller enn å finansiere ved hjelp av kortsiktig gjeld.

Dette vil gjøre bedriftens finansiering bedre, samtidig som det kan bedre likviditeten til bedriften etc.

Det fører til at de får lavere rentekostnader. Likevel er det da betydelig mye viktigere at de har en likviditetsreserve;

imens en kassekredittkonto er en konto som man løpende kan ta ut/sette inn beløp i, så er det ikke like lett simpelthen å «ta ut» et beløp fra et langsiktig lån, dersom de skulle trenge penger raskt.

(Med dette har jeg tatt til utgangspunkt at bedriften ikke har annen kortsiktig gjeld enn de 17 500 de har i leverandørgjeld, og at de istedenfor 646 250 kr. i langsiktig gjeld, har 265 250 kr + 28 750 kr=294 000 kr.)

Egenkapitalen bør vi imidlertid se nøyere på; egenkapitalsprosenten ligger på kun 22,4%. Dette er betydelig mye for lavt, en tommelfingerregel er ifølge læreboken i økonomi og ledelse ca. 40%.

Vi kan være fleksible og sette denne så langt ned som til 30-35%, men likevel vil ikke bedriften være i nærheten av å nå kravene.

For å bedre dette, kan vi forsøke å redusere/ fjerne likviditetsreserven. I dette tilfellet har jeg valgt å fjerne den. Da får vi følgende utdata fra modellen:

Prøve i kapitalbehov, investering, finansiering.

Vi ser at egenkapitalsprosenten er forbedret til en viss grad, med 1,1%. Likevel er ikke dette i nærheten av å være nok;

derfor vil jeg nok si at bedriften enten må forsøke å skaffe mer egenkapital, eller at de må vurdere ikke å gjennomføre prosjektet.