Eg ser | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
«Eg ser» er Sigbjørn Obstfelders mest kjente dikt frå diktsamlinga Digte frå 1983. Lyrikken til Obstfelder er typisk nyromantisk fordi innhaldet ofte utrykker fremmedfølelsen og angsten som blir overgangen prega til det mordarane samfunn.

Den raske teknologiske utviklinga mot slutten av 1800- talet medfører drastiske samfunnsomveltninger som vekker skepsis hos mange av samtidens forfattarar.

Utdrag
Diktet kan med andre ord, blir delte i tre delar der kvar del blir utgjord av ein observasjon, konklusjon og vêrskildring.

«Eg ser på dei høge husa», «Dette er altså jorda» og «Dei gråblå skyar samlar seg Dei to siste strofene derimot bryt opp regelmessigheten i diktet

og innhaldet på siste strofe oppsummerer diktet. Eg-et ser,men han er forvirret overfor sine eigne observasjonar

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå