Innholdsfortegnelse
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3
Oppgave 4
Oppgave 5
- Symptomer:
- Årsak:
- Behandling/forebygging:

Utdrag
Oppgave 1
Presenter praksisplassen din. Presentasjonen må inneholde informasjon om:
• Type arbeidssted/bedrift/DLE
• Fortell om eierskap, privat/offentlig, drift og ledelse
• Yrkesgrupper som arbeider der
• Antall ansatte
• Arbeidstid/turnus
• Dine arbeidsoppgaver
• Møter for de ansatte
• HMS
• Andre ting du ønsker
• Du kan gjerne bruke bilder fra praksisplassen. Husk at det ikke må være brukere/barn på bildene

Ditt apotek er en handelsbutikk som selger medisiner og er med på å hjelpe brukere ved medisinske/helse tilstander.

Det er et apotek som ble stiftet rundt 2004 med rundt 5 faste ansatte og har en arbeidsdag fra 09:00-17:00, jeg har en arbeidsdag på 5 timer så jeg oppholder meg fra 09:00-14:00.

Apotekkjeden består av privateide apotek og har farmasøyter (3) og apotekteknikere (2) som må være tilstede under arbeid.

Når du jobber på et apotek kan du få utdelt ulike oppgaver ut i fra hvilket nivå du er på, de som er ute og jobber i praksis kan du få udelt jobb ved at du rydder varer og prøver å stå i kassa mens de som har jobbet der i flere år hjelper og veileder kunder – alle som er ansatte har i oppgave å hjelpe, veilede og kommunisere med kunder på en positiv måte.

Ditt apotek har årlig møter og årlige sjekk på preg av hygiene, lysforhold, oppsett av vegger, hull osv.

Møter kan for eksempel være møte med nye produkter, ansatt møter og møter med ulike firmaer.

Når det kommer til miljøet på apoteket er det viktig å ikke drive med rusmidler og være ordentlig i form, ergonomien er veldig viktig for hvordan du jobber og hvem du jobber med i forhold til rygg, armer, skuldre og nakken fordi det er de vanligste stedene som er utsatt for belastningsskader.

HMS går mest ut på hvordan, helse, miljø og sikkerhet er i forhold til arbeidsplassen.

(Jeg har besvart på disse punktene lenger opp i dokumentet)

Oppgave 2
• Ta utgangspunkt i et av kompetansemålene du har valgt ut for å ha ekstra fokus på i denne praksisperioden.

Kommunisere med kunder på en profesjonell måte og vise evne til å yte god service.

a) Forklar hvorfor du har valgt akkurat dette kompetansemålet, og reflekter over hva du mener du skal lære praktisk rundt dette målet. Beskriv hvordan du har jobbet med dette målet så langt i denne perioden.

Jeg valgte dette kompetansemålet fordi det viser at du kan med dine ferdigheter, holdninger og kunnskaper vise at du er profesjonell innenfor din arbeidsplass, ved praktisk arbeid er det lurt å kunne yte god service imøte med kunder/brukere.

Jeg har jobbet med dette målet på en relativt god måte, jeg har vist at jeg er profesjonell innenfor mitt eget arbeid og vist evnen min til god kommunikasjon og god service når jeg har vært i en samtale med en kunde.