Det politiske styresettet og dets utvikling i England og Frankrike

Innledning
I denne oppgaven er kompetansemålet å ‘’gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet’’, og dette kommer til å bli løst ved å fremvise hvordan krigene både utbyrdes og innbyrdes i Frankrike og England påvirket de politiske styresettene.

Da skal styreformene undersøkes fra senmiddelalderen av, og en skal se på alle forholdene som blir fremstilt i SPØK for å forstå endringene.

Innholdsfortegnelse
Parlamentet og stenderforsamlingen
Reformasjonen og dens konsekvenser
Enevelde
Avslutning

Utdrag
Hovedårsakene til borgerkrigen i England ligger mest i kongen og hans makt på denne tiden. Etter flere hundre år med et kontinuerende parlament valgte Karl I i 1628 å avsette parlamentet og igangsatte hva man i dag kaller elleveårstyranniet, hvor han så å si styret England som et enevelde.

Deretter måtte han kalle inn parlamentet igjen for å kreve inn penger til krigen mot skottene.

Den avgjørende faktoren var da han i 1642 arresterte fem av sine største kritikere som satt i parlamentet. Konsekvensene av dette var uunngåelig borgerkrig, for så at parlamentet skulle fortsette å være det sterkeste leddet i England.

Eneveldet ble i Frankrike etablert raskt etter reformasjonens forsøk. Da kom Solkongen, eller Ludvig XIV, til makt og etablerte at han var en konge valgt av gud, og at han dermed var allmektig.

All motstand mot han eller kirken ble sett på høyforræderi. Ludvig reduserte adelens makt til ubetydelige mengder, og ledet Frankrike inn i flere store kriger.

Konsekvensene av dette var at Frankrike viste det var en stormakt som måtte regnes med i Europas politikk, men det svekket også landets ressurser.

En av etterfølgerne av Ludvig XIV var Ludvig XVI, som ledet landet i en økonomisk krise. Det at han kalte inn stenderforsamlingen for første gang på lenge ledet til den franske revolusjonen, som skulle legge til rette for de politiske styresettene i mange europeiske land fremover.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå