Det norske demokratiet | Demokratisering

Oppgavebeskrivelse
Oppgave: Hvilke hendelser/ utviklingstrekk gjør Norge til et gradvis mer demokratisk land i perioden 1814- 1913?

Det norske demokratiet var preget av mange ulike hendelser og utviklingstrekk i perioden 1814-1913. Grunnloven som ble vedtatt i 1814 på Eidsvoll, kan sies å vøre det mest sentrale til demokratiseringen.

Samme året ble oppstod unionsoppløsningen med Danmark, men dette var kun starten på demokratiseringsprosessen i Norge.

Utdrag
Til tross for at Norge gikk inn i union med Sverige etter løsrivelsen fra Danmark, fikk Norge økt selvstyre. Norge ble altså en egen stat som delte konge med Sverige.

På 1800-tallet fikk vi også en økende nasjonalisme som var med på å sette i gang ønsket om et selvstendig Norge.

Blant annet ble innføringen av parlamentarismen, utvidelse av stemmeretten og økonomiske interesser og nasjonal sikkerhet hendelser som ledet fram til unionsoppløsningen med Sverige i 1905.

Norge ble da et selvstendig land. Folket ønsket et monarki i landet og kon Haakon ble valgt til konge.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå