Den Romerske republikken & det athenske demokratiet

Innledning
Roma ble regnet som en republikk fra rundt 500 f.Kr, og før det var Roma styrt av konger. De kongene som styrte var ofte yppersteprester, øverste dommere eller militære generaler.

På rundt 500 f.Kr. ble det romerske kongedømmet avskaffet. Dette skjedde gjennom et militært kupp.

Etter militær kuppet ble Roma sett på som en republikansk stat. Det nye styringssystemet ble utviklet gradvis. På rundt 300 f.Kr. ble republikken ferdig utviklet.

Utdrag
I det romerske riket var det flere folkeforsamlinger enn i det athenske riket. I Romerriket fikk de rike ofte mer makt enn de fattige.

Folkeforsamlingene ble delt inn i grupper. De rike kom på grupper med få medlemmer og de fattige kom med mange medlemmer.

Dette gjorde at de rike sine stemmer veide mye mer enn de fattige sine. En av folkeforsamlingene het kenturieforsamlingen. I denne forsamlingen ble det stemt på konsuler og pretorer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå