Innledning
Roma ble regnet som en republikk fra rundt 500 f.Kr, og før det var Roma styrt av konger.

De kongene som styrte var ofte yppersteprester, øverste dommere eller militære generaler.

På rundt 500 f.Kr. ble det romerske kongedømmet avskaffet. Dette skjedde gjennom et militært kupp.

Etter militær kuppet ble Roma sett på som en republikansk stat.

Det nye styringssystemet ble utviklet gradvis. På rundt 300 f.Kr. ble republikken ferdig utviklet.

Det var en rekke viktige styringsorganer i det romerske riket og i Athen var folkeforsamlingene veldig sentrale og viktige.

Utdrag
I det romerske riket var det flere folkeforsamlinger enn i det athenske riket. I Romerriket fikk de rike ofte mer makt enn de fattige.

Folkeforsamlingene ble delt inn i grupper. De rike kom på grupper med få medlemmer og de fattige kom med mange medlemmer.

Dette gjorde at de rike sine stemmer veide mye mer enn de fattige sine.

En av folkeforsamlingene het kenturieforsamlingen. I denne forsamlingen ble det stemt på konsuler og pretorer.

De som ble valgt til konsuler ble republikkens høyeste militære og sivile leder. De ville sikre at ingen ble for dominerende så de valgt alltid ut 2 stykker med samme makt.

Denne ordningen gjorde at det ofte ble forsinkelser og uenigheter mellom de 2 konsulene.

Dette skjedde fordi de måtte begge være enige om handlingen som skulle bli utført. I tidene hvor republikken ble truet, ble det utnevnt en diktator.

Denne diktatoren ble utnevnt av konsulene og en diktator kunne ha makten i maksimalt 6 måneder.

De som ble valgt til pretorer tok seg at administrative oppgaver. I kenturieforsamlingen var det mye makt.

Det var de rike som styrte denne forsamlingen. Siden de rike styrte denne forsamlingen, gjorde dette at folkeforsamlingen ble svakt.

De rike fikk mye mer makt enn de fattige gjennom hvordan folkeforsamlingene var bygget opp. Flertallet i Athen fikk ikke lov til å stemme.

Det var fordi slaver, kvinner, førstegenerasjons og andregenerasjons innvandrere og alle under en alder av 18 år fikk ikke lov til å stemme under valg. Dette flertallet utgjorde rundt 90% av hele Athens samfunn.