Det mange tenkjer.. | Norsk oppgave

Å snakke ut om psykiske lidingar i media har blitt vanleg blant norske og internasjonale kjendisar. Adrian Lorentsson som er Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom meiner at det er uheldig at openheita om psykisk helse ofte kjem i samanheng med ei lansering av enten ei bok eller eit TV-program.

Innledning
Talet på unge som slit med psykiske lidingar har auka omstendeleg sidan 1990-talet og i 2010 var talet på gongar det blei skrive artiklar om ungdomens psykiske helse auka ekstremt mykje frå 5,681 til 14,573(Lund, 2020).

Dette er for å vise korleis tida har forandra seg. For knapt ti år sida vart det ikkje snakka om like mykje.

Då hadde vi ikkje hadde desse «influencers», vart ikkje temaet om psykiske lidingar.

Sjølv då strevde like mange, kanskje fleire, med psykiske lidingar dagleg, men det blei aldri snakka om i media.

Utdrag
1 2018 saLorentsson at han fryktar vi får ein type openheit som går på at det er helt greitt å være open om psykiske lidingar, men først etter at man er over det.

Alt snakket om psykiske lidingar gjer det enklare for tenåringar å spør Google om symptoma til desse lidingane og omvende seg sjølv om at dei harlidinga.

Anne Kari Torgalsbøener ein av dei som er skeptiske mot psykisk helse i media og det er ein av grunnane til at det er så viktig å bevise at dette er ein ekte lidinga som rammar mange.

At så mange snakkar om sine personlege opplevingar vere eit slags «bevis» på at dette med psykisk helse er ekte og treng like mykje oppmerksamheit.

Dei individa som har valt blottlegge seg for heile verda gjer dette av ein grunn. Men korleis kan vi vere sikre på at blottleggjinga deira ikkje er som salt i sår?

At psykiske lidingar blir snakka om så fritt overalt skulle kanskje gjort dette temaet litt enklare å snakke om for dei som faktisk lide av det, men i dei fleste situasjonar så har dette med å dele absolutt alt blitt eit stort presseri for andre.

Psykologspesialist Svein Øverland har tidlegare uttalt til NRK at sosiale media kan påverke den psykiske helsa vår negativt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå