Den Kalde Krigen

Oppgavebeskrivelse
Gjør rede for den kalde krigen, og drøft påstanden: Det er USA som må få æren for at den ble avsluttet:

Innledning
Det er mange årsaker til andre verdenskrig, men jeg mener at den største årsaken ligger i kommunismen som den aller største årsaken til den kalde krigen, både direkte og indirekte. I 1970 når Lenin tok over makten i Russland, har Sovjetunionen prøvd å bre sin ideologi over resten av en skrekkslagen verden.

Men for at det skal oppstå en krig må det være to parter, noe som gjelder for en kald krig like mye som for en varm krig. Maktforholdene i Europa seg betraktelig etter andre verdenskrig. Mange land var i stor gjeld og USA sto klare til å hjelpe mange av landene økonomisk, noe som førte til at USA fikk stor innflytelse og kontroll i Europa.

I tillegg sto USA for nesten halvparten av produksjonen av varer og tjenester i verden, noe som også førte til at de hadde en enorm makt. Dette, blandet med” den røde fare” gjorde at USA og mange av de vestlige landene i Europa fryktet spredningen av kommunismen og ønsket om å bekjempe den var stor.

Under Potsdam-konferansen i Tyskland i 1945 ble det bestemt at Tyskland og Berlin skulle deles i to. Allerede her begynte USA og Sovjetunionen å være uenige, noe som førte til at samarbeidet dem imellom raknet totalt. Denne konflikten førte igjen til at FN, der USA og Sovjetunionen var to av de fem faste medlemmene, ble helt handlingslammet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå