Den kalde krigen | Oppgave | 6 i karakter

Innholdsfortegnelse
1. Gi en kort, selvstendig forklaring på den kalde krigens årsaker. Inkluder hvorfor konflikten aldri førte til direkte krigføring mellom de to hovedpartene.

2. Gjør kort rede for Norges rolle i den kalde krigen og hvordan dette påvirket det norske samfunnet.

3. Velg ut en væpnet konflikt fra perioden 1945-90 og vis hvordan den ble en del av den kalde krigen.

4. Diskuter om Trumandoktrinen og Marshallplanen var de utløsende årsakene til delingen av Europa.

Litteraturliste:

Utdrag
Den kalde krigen oppsto som følge av flere årsaker, deriblant ideologiske forskjeller og delingen av Europa.

USA og Sovjetunionen, som var stormaktene i spissen under den kalde krigen, hadde to vidt forskjellige politiske ideologier.

USA var liberalistisk, og hadde en kapitalistisk markedsøkonomi. Tanken om demokrati og individuell frihet fra statlig undertrykkelse sto i sentrum, og det var viktig at staten holdt seg utenfor det økonomiske markedet.

Sovjetunionen delte ikke de samme tankene om økonomi og styresett. Deres økonomi var en planøkonomi hvor det var staten som bestemte produksjonen av ressursene, og landet var et totalitært diktatur.

Ideologiene ble av motparten sett på som det verst tenkelige da det hadde muligheten til å ødelegge deres samfunn, og dette skapte frykt.

Amerikanerne fryktet kommunismen, og kommunistene fryktet kapitalismen. Styresettene ble betraktet som så forskjellige at de var politisk inkompatible, og dette er en mulig forklaring på hvorfor forholdet mellom landene ble så spent.

---

Under den kalde krigen var Norge en vestlig alliert. Norge hadde egentlig sett for seg å være nøytral da vi søkte etter posisjoner som hverken utfordret USA eller Sovjetunionen, men når brobyggingspolitikken sviktet ble vi nødt til å velge side (Pharo, 2015).

Den norske opinionen ble sterkt påvirket etter det kommunistiske kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948, og brobygging ble etter dette sett på som umulig (Ulleland, 2021).

Norge så seg nødt til å knytte seg til vestmaktene da vi var ett av få land i Vest-Europa som sto utenfor Marshallplanen.

Å stå utenfor ville betydd å slutte seg til østmaktene og det kunne man ikke ha noe av (Jahr, 2020). Erfaringene fra krigen gjorde også at vi orienterte oss mot vesten da vi ikke ønsket å stå alene i en verden hvor forholdet mellom stormaktene var svært spent (Pharo, 2015).

Fra 1948 ble Norge en mottaker av Marshallplanen og i 1949 ble vi offisielt en vestlig alliert da vi sluttet oss til NATO (Ulleland, 2021).

Det norske samfunnet ble sterk påvirket som følge av dette. Vi fikk vi en sterk amerikansk kulturpåvirkning hvor blant annet kapitalismen vokste (Ulleland, 2021).

Pengene fra Marshallplanen var til stor hjelp når det kom til å bygge opp Norge etter krigen, samt utbygge den velferdsstaten vi kjenner til i dag.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå