‘Den grøne kommoden’ | Novelleanalyse | 5 i karakter

Innledning
«Den grøne kommoden» er ein novelle av Selma lønning Aarø. Han vart gitt ut i novellesamlinga Signaler i 1995.

Temaet i teksten er kjærleik, og korleis ein mann og ein kvinne kan reagere ulikt på samlivsbrot. Tema og bodskap er mykje av same, at ein kan lære at ein oppleva eit brot på forskjellige måtar.

Novella handlar om ein jente og ein gut som har vore saman i eit år. Novella startar med at jenta kunngjer at det er slutt mellom dei. Ho har ikkje kjensla for guten lengre, og ser på han kunn som ein god ven.

Den største bekymringa til guten er den grøne kommoden, den vil han ha med seg. Han er usikker på korleis han skal sei det, men avbryter jenta og seie; «Eg vil ha kommoden».

Utdrag
Jenta er den eine hovudpersonen vi blir kjent med i novella. Vi får vite at ho har vore utru, og ikkje har kjensler for han lengre. Ho har makta i samtalen frem til vendepunktet.

Etter dette gret ho og viser kjenslene meir. Desse kjenslene kan tolkes som krokodilletårar og brukas kunn for å få det slik ho vil. Dei kan også ses på som anger, at ho eigentleg ville bli igjen hos ham.

Guten, den andre hovudpersonen kan virke kjenslelaus og kald. Sidan han tenkjar meir over kommoden enn sjølve brotet. Når ein ser mellom linjene, får ein vite litt meir om han.

Han verdsetar privatlivet høgt, sidan han blir kvalm av å tenkje over at jenta snokar gjennom skuffene hans.

Handlinga er sett til leilegheita dokkar, ein der har saman. Miljøet blir ikkje skildra så mykje, det er meir om stemninga mellom hovudpersonane.

I setninga: «Gardinene, sofaen, bokhyllene», så får vi vite at det er fleire møbler i leilegheita. Samt den grøne kommoden, symbolet i hele teksten.

Ved å ikkje skildre det som er i bakgrunnen, så får ein mykje betre fram diskusjonen. Det er det som blir skildra, og det er det som vi må få med oss.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå