Innholdsfortegnelse
Tales
Anaksimander
Heraklit
Demokrit
Pytagoras
Sofistene

Utdrag
Tales blir ofte plassert som nummer en i filosofiens historie. Han argumenterte for teoriene sine ved å vise til observasjoner av naturen som etter på kunne etterprøves av alle.

Han mente at vi alle måtte være bygd opp av et urstoff og at denne grunnleggende byggesteinen i universet mente han var vann.

Anaksimander
Han var antakelig en elev av Tales og han var også opptatt av hvilket stoff alt var bygd opp av.

Anaksimander brukte fornuften og resonerte streng logisk i motsetning til læreren hans Tales som observerte i naturen. Han hadde også noe rett i hans teori om mennesket utvikling.

Heraklit
Heraklit tenkte alt var i forandring hele tiden. Han skal også ha sagt dette «du kan ikke stige ut i den samme elva to ganger».

Han brukte ild som et eksempel. Ilden ser ut som en gjenstand, men er en prosess, en utvikling og en forandring.

Demokrit
Han var som Heraklit opptatt av forandring, han starten med hva verden består av.

Demokrit
påstod det at alt er bygd opp av udelelige partikler, disse mente han var så små at vi ikke kunne se dem.