De første filosofene | sofistene

Innholdsfortegnelse
Tales
Anaksimander
Heraklit
Demokrit
Pytagoras
Sofistene

Utdrag
Tales blir ofte plassert som nummer en i filosofiens historie. Han argumenterte for teoriene sine ved å vise til observasjoner av naturen som etter på kunne etterprøves av alle.

Han mente at vi alle måtte være bygd opp av et urstoff og at denne grunnleggende byggesteinen i universet mente han var vann.

---

Han var antakelig en elev av Tales og han var også opptatt av hvilket stoff alt var bygd opp av.

Anaksimander brukte fornuften og resonerte streng logisk i motsetning til læreren hans Tales som observerte i naturen. Han hadde også noe rett i hans teori om mennesket utvikling.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå