Innledning
Benjamin Franklin levde mellom 1706 og 1790 og var en amerikansk polymath som utmerket seg innenfor en rekke ulike fagområder.

Han arbeidet blant annet som statsmann, journalist, forfatter, filantrop, vitenskapsmann, oppfinner, diplomat og fysiker, og er i dag kjent som en av USAs mest innflytelsesrike personer gjennom historien.

Til tross for at han var den femtende av hele 17 søsken og vokste opp under enkle kår, visste Benjamin tidlig at han ville oppnå stor suksess.

Allerede som 12-åring begynte han å jobbe som såpekoker i en boktrykkerlære, og dette ble starten på en imponerende karriere som skulle strekke seg over flere tiår.

Utdrag
I 1751 ble Benjamin Franklin valgt inn i Pennsylvanias forsamling, og senere i 1756 reiste han til England som agent for både Pennsylvanias og andre koloniers interesser.

Der arbeidet han intenst for å fremme koloniene rett til fri skattebevilgning, men ble møtt med motstand fra regjeringen.

I 1776 ble Franklin valgt inn i forbundsforsamlingen i Philadelphia, hvor han spilte en viktig rolle i utformingen av den amerikanske uavhengighetserklæringen den 4.

juli samme år. Som medlem av et femmannsutvalg var han med på å behandle og utvikle erklæringen, som skulle vise seg å bli en viktig milepæl i amerikansk historie og et vendepunkt i kampen for frihet og uavhengighet.