Afften Psalme | Korttekst

Innledning
“Afften Psalme” er ein dyster salme skriven av Dorothe Engelbretsdatter (1634 - 1716). Salmen er henta frå hennar første samling av åndelege songar, Siælens Song-Offer, som blei utgitt i 1678. Salmen er bygd opp av 20 strofer.

Stemninga i teksten endrar seg frå ein dyster og mørk tone til ei lysare tone. Dei 10 første strofene er dystre og handlar om døden og syndar.

Dei seks neste strofene er meir nøytrale og handlar om alle folka Gud skal passe på. Dei fire resterande strofene har ein lysare stemning fordi dei handlar om at når ein døyr, går ein mot evig fred.

Utdrag
Engelbretsdatter bruker mange språklege bilete i “Afften Psalme”. Aftan er ein metafor i denne teksten og får ei utvida tyding. Aftan er ein metafor for døden og ikkje berre ei tid på døgnet.

Vandringsstav i strofe tre er også ein metafor. Det kan vera ein metafor for at livet er ei vandring, og kvar vandring har ein slutt, og du nærmar deg slutten, altså døden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå