Vi bygger et DNA molekyl | Oppgave

Innledning
Hensikten til at vi hadde dette forsøket var for å se hvordan man bygger ett DNA- molekyl eller det å se hvordan det er bygd opp og hvorfor det er bygd opp på den måten.

Innholdsfortegnelse
Oppgaver:
Teori:
Utstyr:
Fremgangsmåte:
Resultat:
Diskusjon:

Utdrag
DNA er noe som forteller oss hvem vi er og hvordan vi er bygd opp. Det forteller oss hvem som er foreldrene dine, og genene du arver. Genene ligger som koder i DNA’et ditt.

DNA molekylet som vi bygd var en modell av hvordan det ser ut og hva DNA-molekylet inneholder som da var:

DNA-molekylet som jeg skrev tidligere ser ut som en snurretrapp, der gelendret er bygd opp av sukker (deoksyribose) og fosfat om hverandre, og for å holde trappa sammen så trenger man trappetrinn som da er Adenin, Tymin, Guanin og Cytosin satt sammen til en trapp.

Adenin og Tymin er satt sammen som blir ett trappetrinn, og Guanin og Cytosin er satt sammen og blir et trappetrinn og når alt da er satt sammen så blir det en trapp eller et DNA-molekyl.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå