Skogbrann i Australia (Naturkatastrofer)

Innholdsfortegnelse
Innledning
Naturkatastrofer
Forskjellige årsaker
Virkninger på samfunnet
Avslutning

Utdrag
Naturkatastrofer er en katastrofe forårsaket av naturen, som fører til store materielle tap, i tillegg til tap av menneskeliv. FN bruker kriterier for å definere en naturkatastrofe, bl.a. at minst 100 mennesker må være berørt av den (Windheim, 2010).

Det finnes to hovedkategorier innen naturkatastrofer; vær- og klimarelaterte katastrofer, som f.eks. ekstrem nedbør, vind, flom, tørke eller hetebølger, og geofysisk relaterte katastrofer, f.eks. jordskjelv, tsunami og vulkanutbrudd.

Geofysisk relaterte katastrofer kommer ofte av platekollisjoner, mens vær- og klimarelaterte katastrofer sine ødeleggelser blir verre ved miljøødeleggelser, global oppvarming og befolkningsvekst.

Brannene som skal diskuteres i denne teksten er grunnet ekstrem tørke, og er dermed en vær- og klimarelatert katastrofe. De tok hovedsakelig sted i New South Wales og Victoria i Australia.

Landet har en «bushfire season», som betyr at landet er vant med skogbranner. Grunnen til at hendelsen er dekket så mye i år er fordi brannene har slått rekorder, samtidig som det er ekstra farlig. Etter brannene stanset var dødstallet på 33 mennesker og mange
tusen dyr (Calma, 2020)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå