Innholdsfortegnelse
Innledning
Naturkatastrofer
Forskjellige årsaker
Virkninger på samfunnet
Avslutning

Utdrag
Naturkatastrofer er en katastrofe forårsaket av naturen, som fører til store materielle tap, i tillegg til tap av menneskeliv.

FN bruker kriterier for å definere en naturkatastrofe, bl.a. at minst 100 mennesker må være berørt av den (Windheim, 2010).

Det finnes to hovedkategorier innen naturkatastrofer; vær- og klimarelaterte katastrofer, som f.eks. ekstrem nedbør, vind, flom, tørke eller hetebølger, og geofysisk relaterte katastrofer, f.eks. jordskjelv, tsunami og vulkanutbrudd.

Geofysisk relaterte katastrofer kommer ofte av platekollisjoner, mens vær- og klimarelaterte katastrofer sine ødeleggelser blir verre ved miljøødeleggelser, global oppvarming og befolkningsvekst.

Brannene som skal diskuteres i denne teksten er grunnet ekstrem tørke, og er dermed en vær- og klimarelatert katastrofe.

De tok hovedsakelig sted i New South Wales og Victoria i Australia.

Landet har en «bushfire season», som betyr at landet er vant med skogbranner.

Grunnen til at hendelsen er dekket så mye i år er fordi brannene har slått rekorder, samtidig som det er ekstra farlig.

Etter brannene stanset var dødstallet på 33 mennesker og mange tusen dyr (Calma, 2020)

Forskjellige årsaker Lyn kommer fra tordenskyer – eller cumulonimbus. Lyn skapes av spenning som skapes gjennom de hyppige opp- og nedover bevegelsene som tar sted inni skyen.

Når lynet slår ned leter det alltid etter en rask leder for lynet, som da ofte ender opp med å være trær.

Med luften over Australia så tørr som den har vært, og cumulonimbuser kommende inn ganske ofte, er det oftest fra lynnedslag alle skogbrannene i Australia kommer av. Det er derfor disse brannene kan kalles naturkatastrofer.

Med tanke på tiden vi lever i er det mange som skylder denne katastrofen på klimaendringer, men det er i hovedsak bare tørken endringene har hjulpet med.

En ekstrem varme gjennom den svakere atmosfæren kan skape tørkeproblemer, spesielt i Australia, hvor det er tørkeperiode allerede.

Tørken gjør det lettere for veksten å ta fyr, enten dette er gjennom et menneskelig uhell eller lynnedslag, som tidligere nevnt.

Den sterke vinden hjelper og flammene å spre seg lettere, spesielt på slike dager hvor varmen bryter rekorder, og det raskt blir over 40 grader Celsius.

Om en bare kunne skyldt på klimaendringer hadde disse brannene teknisk sett ikke vært en naturkatastrofe, da mennesker hadde vært skylden.

Mennesker her kanskje bidratt til kapasiteten av brannene, men det finnes ingen klar link til at mennesker har skyld i denne naturkatastrofen (BBC News, 2019).

Det er ikke bare flammene som bruker vinden til å spre seg utover, da av slike store branner kommer det også enorme røykmengder.

Disse røykmengdene kan, som på bildet til høyre, lage sitt eget vær og videreføre brannene over en lang strekning (BBC News, 2020).

I tillegg, om vinden blåser rett, noe den alltid gjør da brannene er spredt utover, kommer røyken over storbyer og skaper store problemer. Den tykke røyken gjør luften mye tyngre.

Virkninger på samfunnet
I tillegg til veldig røykfylt luft og dermed lettere skapte helseproblemer, må en ikke glemme at røyken kommer fra flammene, som faktisk gjør mest skade.