Sannsynlighet | Opgaver | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1 (V2015 del1, 6 poeng)
a) Bestem sannsynligheten for at 2 av de 3 kulene han trekker, er røde.
b) Bestem sannsynligheten for at han trekker ut flere røde enn blå kuler.
c) Bestem sannsynligheten for at 2 av de 3 kulene han trekker, er røde.

Oppgave 2 (V2015 del2, 6 poeng)
a) Bestem sannsynligheten for at akkurat 21 av elevene kommer til å bli fornøyde med utdanningen de velger.
b) Bestem sannsynligheten for at minst 25 av elevene kommer til å bli fornøyde med utdanningen de velger.
c) Bestem sannsynligheten for at det blir trukket ut flere jenter enn gutter.

Oppgave 3 (H2014 del2, 6 poeng)
a) Bestem sannsynligheten for at bussturen tar nøyaktig 23 min.
b) Bestem sannsynligheten for at bussturen tar mindre enn 25 min.
c) Bestem sannsynligheten for at minst én av de fire uten billett blir kontrollert.

Oppgave 4 (H2014 del1, 4 poeng)
a) Hvor mange ulike koder kan vi lage dersom vi tillater at én bokstav kan brukes flere ganger?
b) Hvor mange ulike koder kan vi lage dersom hver bokstav kan brukes bare én gang?

Oppgave 5 (V2014 del2, 5 poeng)
a) Bestem sannsynligheten for at akkurat 15 av disse arbeider som lærer.
b) Bestem sannsynligheten for at flere enn 15 arbeider som lærer.
c) Hvor mange personer må delta i undersøkelsen for at sannsynligheten skal være større enn 95 % for at minst 25 av dem arbeider som lærer.

Oppgave 6 (H2013 del2, 4 poeng)
a) Bestem sannsynligheten for at akkurat 2 av lyspærene er defekte.
b) Bestem sannsynligheten for at du velger ut minst 3 defekte lyspærer.

Oppgave 7 (H2013 del2, 5 poeng)
a) Bestem sannsynligheten for at akkurat 18 lyspærer lyser når det er gått 1000 h.
b) Bestem sannsynligheten for at minst 15 lyspærer lyser i 1000 h.
c) Bestem hvilken sannsynlighet hver lyspære da må ha for å lyse i 1000 h.

Oppgave 8 (V2013 del1, 8 poeng)
a) Skriv opp de ni første radene av Pascals talltrekant.
b) Bruk Pascals talltrekant til å bestemme binomialkoeffisientene(2¦0),(3¦1),(5¦2) og (8¦3)
c) Bestem sannsynligheten for at det blir 1 gutt og 2 jenter i komiteen.
d) Hvor mange elever kan det være i komiteen?

Oppgave 9 (V2013 del2, 6 poeng)
a) En dag plukker han 70 epler. Bestem sannsynligheten for at akkurat 60 av disse kan selges til vanlig forbruk.
b) Bestem sannsynligheten for at minst 60 av disse eplene kan selges til vanlig forbruk.
c) En kunde kjøper 20 epler. Bestem sannsynligheten for at kunden får akkurat 10 av hver sort når eplene trekkes ut tilfeldig.

Utdrag
På en bussrute er det 10 stoppesteder i tillegg til endeholdeplassen. Dersom bussen kjører ruten uten å stoppe, tar turen 20 min.

For hver gang bussen stopper, går det ett minutt ekstra. Sannsynligheten for at bussen må stoppe på et vilkårlig stoppested er 0,40.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå