Sakens parter er Peder Ås og Lurøy Båt AS | Oppgave

Innledning
Peder Ås krever heving hvor han forlanger at Mari Lurøy må ta båten tilbake og gi han pengene tilbake.

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er om Ås kan heve kjøpet. Det første man må avgjøre i denne saken er om det er reglene i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Utdrag
Den første fristen i §27 er den relative reklamasjonsfristen i første ledd. Ifølge denne bestemmelsen må ÅS ha reklamert «innen rimelig tid» etter at mangelen ble oppdaget.

Videre er fristen aldri kortere enn to måneder. I vår sak får vi vite at Ås reklamerte tre dager etter at mangelen viste seg, og det er ikke annet å legge til grunn enn at dette er innenfor to måneder og dermed «innen rimelig tid». Den relative reklamasjonsfristen er dermed overholdt i vår sak.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå