Innholdsfortegnelse
I 2003 ble en ukjent romersk keiser hentet opp fra jorda i Oxfordshire. Han lå i en krukke med 5000 mynter fra perioden 250–275 e. Kr. Sannsynligvis har keiser Domitianus regjert noen få dager i året 271 e. Kr. Nå kan han betraktes i en glassmonter på Ashmolean Museum.

Myntfunnet

Mynten

Mannen

Det galliske riket

På utstilling

Utdrag
Før 2003 var vært kjent én eneste mynt fra keiser Domitianus. Den ble funnet ved Cleóns i Loire-dalen i året 1900, og det har siden vært strid om ektheten. Flere har ment at den var laget av noen som ville dikte opp en ukjent keiser.

Myntfunnet i Oxfordshire etterlater ingen tvil om ektheten av den nye Domitianus-mynten. Omstendighetene rundt funnet er uomtvistelige.

Det har eksistert en mann som har gjort krav på keiserverdighet, og navnet hans var Domitianus. Så la oss ta for oss både myntfunnet og det vi kan vite om den ukjente keiseren.

Myntfunnet
I april 2003 gikk Brian Malin og søkte med metalldetektor på noen jorder nær Chalgrove, mindre enn 15 kilometer fra selve Oxford.

Da han fikk utslag på detektoren, gravde han fram en krukke som inneholdt en mengde mynter.

Brian Malin beskrives som en mann som lenge hadde hatt et vennskapsforhold til Heberden Coin Room i Ashmolean Museum i Oxford, en av verdens betydeligste mynt- og medaljesamlinger med mer enn 300 000 objekter.

Malin lot umiddelbart folk derfra ta hånd om funnet og registrere det.

---

Mannen
Hvem var denne mannen? Det finnes ingen skriftlige kilder som dokumenterer at det har vært en keiser med navnet Domitianus.

De to myntene som ble funnet i henholdsvis 1900 og 2003 er den eneste tilgjengelige dokumentasjonen for en slik keiser.

Det er imidlertid to skriftlige kilder som forteller om en hærfører som het Domitianus. Den ene er Historia Nova av den bysantiske historikeren Zosimus, som skrev dette verket på keiser Anastatius I’s tid (491–518 e. Kr.).

Den andre kilden er Historia Augusta, som er en moderne betegnelse på en samling keiserbiografier fra Hadrian til Carinus (117–285 e. Kr.), skrevet av seks ulike forfattere.

I dette verket inngår en bok av historikeren Trebellius Pollio med tittelen Tretti tyranner. Der skildrer han kampen mellom en rekke tronpretendenter – for ikke å si tronrøvere.