Innholdsfortegnelse
Lærer-rollen:
Elevrollen
Årsak til endringer

Utdrag
Før var læreryrket et høyt respektert yrke. Det var en av de store autoritetene i samfunnet. De hadde for eksempel sin egen tittel.

Elevene hadde veldig stor respekt for læreren, og læreren hadde alltid rett. Læreren hadde masse makt, og kunne til og med straffe elevene sine og gi de pryl, for eksempel ved bruk av spanskrør.

I dag virker det som at dagens ungdom har mindre respekt for læreren. Læreren bestemmer fortsatt, men elevene har fått mer medbestemmelsesrett.

Elevene har mer de skulle sagt. Før kunne læreren alt og holdt masse foredrag, men i dag er det mer av omvendt læring, og vurdere sitt eget arbeid.

Læreren har ikke alltid rett lenger, så hvis læreren sier til foreldrene til en elev at han ikke jobber, så kontakter de kanskje en advokat og påstår at det er læreren sin feil.

Før var det ikke slik. Læreren har derfor beveget seg fra bak kateteret og ned til elevene. I dag fungerer læreren som en ”psykolog”. For man må passe på at alle har det bra, det gjorde de ikke før.