Innledning
Menneskekroppen består av 11 forskjellige organsystemer, som arbeider sammen som en enhet for å ivareta de vitale kroppsfunksjonene våre.

I denne oppgaven skal vi se nærmere på respirasjonssystemet, hvilke oppgaver det har, oppbyggingen, og sykdommer som kan oppstå her.

Innholdsfortegnelse
Oppbygging av respirasjonssystemet
- Lungene

Sykdommer i luftveiene
- Astma
- KOLS

Utdrag
Respirasjonssystemet består av nesa og munnen, luftrøret og lungene. Inni kroppen har vi et rørsystem, som kalles for luftveiene. Luftveiene deles inn i de øvre, og de nedre luftveiene.

I de øvre luftveiene finner vi nesehulen, munnhulen, og svelget. I nesehulen er det slimhinner og nesehår.

Slimhinnene har flere funksjoner, de både varmer, fukter og renser luften som pustes inn, når vi puster ut vil slimhinnene holde tilbake fuktighet og varme.

Dette er med på å beskytte lungene våre, mot avkjøling, infeksjoner og uttørking.

Nesehulen deles i to, av neseskilleveggen. Munnhulen benyttes også til å puste, for eksempel dersom man er tett i nesa.

Munnhulen har ikke samme funksjoner som nesehulen, og luften vil verken varmes, fuktes eller renses – dette øker risikoen for infeksjoner og astmaplager.

Isvelget finner vi inngangen til luftrøret og spiserøret. I svelget har vi et lag med plateformede celler (plateepitel), som er der for å skåne mot slitasjen fra maten vi spiser.

I de nedre luftveiene finner vi strupehodet og luftrøret. Strupehodet er lagd av brusk, og har et lokk som legger seg over luftrøret ved svelging – strupelokket.

Dette hindrer mat og drikke fra å komme ned i luftrøret. Luftrøret ligger foran spiserøret, og er 10-12cm langt.

På lik linje med nesehulen, har også luftrøret slimhinner som fukter, varmer og renser lufta.

Det er også tett i tett med flimmerhår, som fungerer litt som vifter, for å få fremmedlegemer og slim vekk fra lungene.

Luftrøret holdes utspilt fra hovedluftrørsgreinene, ved hjelp av bruskringer som er hesteskoformet.

Hovedluftrørsgreinene er små «greiner» som luftrøret går over i. Det er en grein til hver av lungene.

Lungene Vi har to lunger som ligger godt beskyttet bak ribbeina, brystbeinet og virvelsøylen, nede i brysthulen vår. både yttersiden av lungene, og innsiden av brysthulen er kledd av lungehinnen.