Prosjektoppgave – markedskommunikasjon

Innledning
Med Markedskommunikasjon menes de tiltak en bedrift setter i verk for å gjøre sine produkter kjent for markedet. Dette er nødvendig for at kjøperen skal få kunnskap om produktet vårt. Det finnes to hovedformer for markedskommunikasjon: personlig og ikke-personlig. Annonser, brosjyrer, en TV-reklame, andre typer reklamefilmer etc. er eksempler på ikke-personlig markedskommunikasjon. Personlig markedskommunikasjon er direkte salg, der en snakker direkte til personer.

Modellen for kommunikasjonsprosessen viser hvordan kommunikasjon fungerer mellom mennesker. Vi bruker denne modellen for å analysere hvordan markedskommunikasjon fungerer.
Avsender

Innholdsfortegnelse
Avsender
Mottaker:
Mål:
Budskap
Koding og dekoding
Reaksjon og tilbakemelding
Støy
Kommunikasjonskanal

Utdrag
Budskapet i en annonse er den informasjonen vi ønsker å formidle. Vi må bestemme hvilken appell vi skal ha. Vi kan da velge mellom rasjonell, følelsesmessig og moralsk appell. En rasjonell appell handler om fakta og generell kunnskap om produktet.

Følelsesmessig handler om å vekke visse følelser i forbrukeren ved hjelp av reklamen, gjerne ved å appellere til selvbildet etc. Moralsk appell handler om å appellere til den rettferdige siden av mennesker som ønsker å gjøre det som er moralsk riktig. I denne reklamen ser vi en blanding av rasjonell og følelsesmessig appell.

De velger en følelsesmessig appell i enkelte deler av reklamen, som i overskriften: «kjærlighet på krukke!» og «hvis huden fikk velge!». I tillegg bruker de veldig pene modeller, noe som også kan påstås å være en følelsesmessig appell, i forhold til selvbilde og eget utseende. Ellers har de store mengder rasjonell appell, der de henviser til forskning og forteller om faktiske egenskaper ved produktet, hva det kan brukes til etc.

De kan også velge mellom tosidig eller ensidig argumentasjon - opplyser de kun om positive egenskaper, eller nevner de også noe negativt? I dette tilfellet har de valgt å bruke tosidig argumentasjon. De opplyser om at produktet kun selges på glasskrukke, noe som er litt dyrere. Imidlertid velger de å vri dette til noe positivt, ved å argumentere for hvorfor glass er bedre. Senere informerer det om store mengder positive egenskaper. Det faktum at de også nevner noe negativt om produktet, vekker tillitt.

De fleste vil allerede tenke at apotek 1 er en troverdig kilde, og det faktum at de bruker tosidig argumentasjon gjør at særlig vellykkede mennesker med høyere utdannelse oppfatter budskapet som mer troverdig.

De må også velge hvordan de skal framstille budskapet sitt, i forhold til farger og bruk av bilder.

De har valgt å inkludere to store bilder av produktet, i tillegg til to pene og tilsynelatende lykkelige damer. I tillegg har de valgt å framstille den aller viktigste informasjonen med stor tekst i overskriftene.

Dette gjør at man legger merke til overskriften og blir interessert i produktet. I tillegg har de valgt å ha en rosa underoverskrift, noe som gjør at denne linjen kommer spesielt tydelig fram da den skiller seg ut.

I tillegg er dette litt «jentete», og vi vil si at valget om en rosa underoverksirft kombinert med den blonde og smilende jenta er ment til å skape en harmonisk stil. De har valgt å inkludere et bildet av produktet heller enn kun en tegning, noe som gjør at produktet kommer tydelig fram, og at man får se dets faktiske utseende.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå