Innledning
I denne oppgaven skal jeg gjøre en personlighetsvurdering av den kjente profilen Donald John Trump ved bruk av femfaktormodellen (the big five).

Femfaktormodellen er en modell hvor man finner ut hvilke skala man befinner seg i, i fem ulike og grunnleggende personlighetstrekk. De ulike personlighetstrekkene nervotisisme, ekstroversjon, åpenhet for erfaringer, medmenneskelighet, og planmessighet. Disse har fått navnene sine fra det ene ytterpunktet på denne skalaen.

Utdrag
Jeg skal også se litt på sammenheng med plassering i søskenrekken, og om det også kan ha påvirket personligheten hans.

Trump seiret i presidentvalget i USA (2016) og ble valgt til landets 45. president. Siden den gang, har Trump bemerket seg på flere måter, og personligheten hans er mye diskutert.

Donald John Trump ble født 14. juni 1946 i New York. Trump er en amerikansk forretningsmann, republikansk politiker og USAs president. Han seiret i presidentvalget i USA (2016) og valgt til landets 45. president.

Vedkommende er mangemillionær og har en lang fortid med forretningskarriere innenfor eiendom.
Han har fem barn, og er gift med Melania Klauss.