Pengar, vegen til lykke? | Essay

Nynorsk – Oppgave 2

Innledning
Det finnes ingen klar definisjon på kva omgrepet lykke betyr. Det er veldig individuelt kva lykke er for kvart enkelt menneske.

Lykke kan også følast på mange forskjellege nivå. Nokon folk påstår at dei blir meir lykkelege av å ha mykje pengar.

Dette kan opne moglegheiter til mykje. Mange ønsker mange rikdom, fordi dei vil ha valfriheten og sikkerheten som pengar kan gi, og dermed gjøre oss lykkelige.

Dette er det veldig tydeleg at Arne Garborg ikkje er heilt einig i, i diktet hans ”om pengar” fa 1920.

Menneske har kanskje en tendens til å overvurdere kor mykje lykkelegere man kan bli av pengar aleine. Men kva er vegen te lykke viss pengar ikkje er det?

Utdrag
I diktet til Arne Garborg ramsar han opp mange ting du kan skaffe deg med pengar.

Pengar gir heilt klart moglegheit til å kjøpe materielle ting ein ønskjer seg, det bidrar til at ein kan skaffe seg eit flott hus og leve eit stabilt liv.

Dette kan eg være einig i at mange blir lykkelege av.

God inntekt eller mykje pengar gir sjølvsagt fridom og nok pengar til å gi deg et komfortabelt liv.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå