«På trikken» | Analyse | Nina Lykke

Individuell skriftlig analyse og tolkning av en skjønnlitterær tekst «På trikken» av Nina Lykke

Norsk 2, emne 3, høsten 2020

Innledning
«På trikken» er en novelle skrevet av Nina Lykke, og er fra novellesamlinga Orgien, og andre fortellinger som ble gitt ut i 2010. I denne litterære analysen skal jeg peke på form og innholdsmessige trekkene ved teksten som er relevant for min tolkning.

Avslutningsvis vil jeg komme med en didaktisk refleksjon og hvordan vi kan ta den i bruk i skolen. Som støtte i analysearbeidet vil jeg ta i bruk kapittel 14 i Ungdomslitteratur (Slettan, 2020).

På trikken er en skjønnlitterær tekst som tar for seg en far og en sønn der hele handlingsforløpet skjer inne «på trikken», som er novellens tittel. «DER ER STORTINGET».

Dette er en av farens kommentarer, mens de sitter på trikken, og her kan vi lese gjennom linjene og si at vi befinner oss i Oslo. Imens faren sitter og kommenterer Stortinget, forbikjørende tiggere, en Bernhards hund og muslim, sitter gutten ved hans side og lager tegninger på den duggete ruten.

Faren er så opptatt av hva som befinner seg utenfor trikken, at han ikke får med seg hva sønnen holder på med. Gutten tegner til slutt et hakekors, som er novellas vendepunkt.

Faren blir rasende, og i det hele får alle på trikken med seg hva som foregår. Alex gråter mens faren løfter han opp fra bakken, og nå står de og venter på at trikken skal stoppe på neste holdeplass.

Avslutningen i novella er når de går ut av trikken, der jeg-fortelleren skildrer sine tanker om hva som befinner seg på utsiden av trikken.

Innholdsfortegnelse
Litterær analyse og tolkning av «På trikken» av Nina Lykke:
Didaktisk refleksjon over teksten og bruken av den i skolen:
Litteraturliste:

Utdrag
Vendepunktet i teksten er hovedkonflikten mellom far og sønn inne på trikken når faren oppdager hakekorset gutten har tegnet. Siden hele handlingen er bygget opp rundt faren og gutten, ser vi også at det er en kontrast mellom de og de andre menneskene inne på trikken som bare sitter og observerer.

I novella vil faren lære gutten om det som skjer i verden utenfor trikken, men det ser ut til at gutten ikke er noe interessert i det faren snakker om. I teksten når faren og ungen krangler, sier gutten at han vil ha moren sin. «Gutten slår faren i ansiktet og begynner å gråte. Han gråter og skriker. Du er dum! Du er dum» Jeg vil til mamma!».

Når de går ut av trikken klamrer gutten seg fast til faren sin når han prøver å sette gutten ned på fortauet, og er et tegn på at konflikten er løst. Personene inne på trikken står å observerer og lytter til konflikten som foregår utenfor trikken.

Dette viser en sperre mellom det å hjelpe andre, eller det å ikke blande seg inn i andres situasjoner.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå