Innholdsfortegnelse
Boken
Tema:
Personskildring:
Miljøskildring:

Utdrag
Boken
Jack Londons bok handler om Buck, en hund som lever et trygt og lykkelig liv i hjemmet til dommer Miller i Santa Clara-dalen.

Men Buck blir stjålet av en spillegjeld-tynget gartner og solgt videre til ulike eiere, og hans liv blir snudd på hodet. Han må nå kjempe for å overleve i en verden preget av vold, utrygghet og hardt fysisk arbeid.

Buck er en blanding av en St. Bernhards hund og en skotsk fårehund, og historien utspiller seg hovedsakelig i villmarken i Alaska, spesielt om vinteren når kulde og snø gjør livet enda vanskeligere.

Bokens handling finner sted under Klondyke-gullrushet på slutten av 1800-tallet, der menn drar ut i de harde forholdene i Alaska for å lete etter gull.

Buck blir utsatt for grusom behandling av noen av hans mange eiere, og etter å ha blitt bortført blir han tøylesløst temmet av en ondskapsfull mann med en rød genser.

Dette fører til at Buck alltid vil huske rød genser som et symbol på menneskers ondskap og makt over ham med klubber, pisker og andre farlige gjenstander.

Senere blir Buck solgt til sledeførerne Francios og Perroult, og hans styrke og utholdenhet viser seg å være en uvurderlig egenskap i deres liv som sledeførere i villmarken.

Men selv om Buck endelig har funnet en trygg plass blant sledeførerne, kan han aldri glemme de harde opplevelsene han har hatt på veien dit.

Buck, sammen med andre hunder i et hundespann, blir brukt til å trekke sleder med proviant og verktøy mens de reiser nordover på jakt etter funn i villmarken.

Underveis blir Buck trent opp til å være en dyktig sledehund, og i enhver flokk med hunder er det alltid en lederhund - i dette tilfellet er det Spitz, en slu og ondskapsfull hund.

Buck utfordrer Spitz om hans lederposisjon, noe som fører til stadige kamper mellom de to hundene. Til slutt blir Buck en ekte sledehund og hans styrke og størrelse gjør at Spitz alltid ser ham som en trussel.

En dag oppstår det en livs-og-døds-kamp mellom Buck og Spitz, som nesten tar livet av Buck, men til slutt dreper han Spitz.

Bucks evner som sledehund er nå uovertrufne, og han har bevist seg selv i kamp og som en sterk leder.

Men selv om Buck har overvunnet Spitz og etablert seg som lederhund i flokken, kan han aldri glemme kampene og volden som var nødvendig for å komme dit.