Miljøvennlig energikilde | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
I en energikilde er energien lagret slik at vi kan utnytte den direkte, eller vi kan bruke den til å produsere en energibærer.

«En energibærer er altså et energirikt stoff som er produsert av en energikilde, og som kan transportere energien fram til en bruker» (Heskestad, Liebich, Lerstad, & Engan).

Biomasse er et eksempel på en energikilde. Biomasse er blant annet trevirke i skog, treavfall og mye av avfallet fra husholdninger og landbruk.

Innholdsfortegnelse
En miljøvennlig energikilde?
Referanser

Utdrag
Professor Gunnar Kvåle mener at uttak av biomasse, spesielt husdyrgjødsel og planterester, kan føre til lavt næringsinnhold i jordsmonnet (Kvåle, 2017).

Dette fordi biomassen inneholder næring som jorden trenger, og når denne forsvinner for å brukes som brensel, forsvinner naturligvis også næringen, noe som fører til at jorden blir surere og skogens leveevne blir dårligere.

Samtidig er «jordas lunger», altså regnskogen hardt utsatt for skogsdrift. Det er ikke ønskelig at enda flere arealer av den skal bli hogget ned for å bli brukt som biomasse, eller bli omgjort til dyrket mark.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå