Oppgavebeskrivelse
Del 2:
Oppgave 1:
a) I det spilleren slår ballen over er den 2.04 meter over bakken. Det er fordi x=0, da er y= 2.04m.
b) Brukte GeoGebra til å tegne grafen h(x), x-verdier mellom 0-12.
c)
d)

Oppgave 9
a) Brukte excel.
b)
c) Tallene vil endre seg, siden alle cellene har en kobling med disse cellene. Dersom du endrer et tall i et av cellene vil de andre automatisk justere seg etter det tallet.