Mary Maker Speech Analysis | Short answer | 6 i karakter

Innledning
Mary Maker was a former from South Sudan and is currently a teacher. She is a promoter for education for girls and refugees to generate fairer societies.

Utdrag
The main message in the speech is the importance of education for both sexes and how it improves lives for individuals and the entire society.

She uses several literary devices and language features to underline this. Among others, similes, metaphors and personal voice.

Throughout the speech, Mary Maker uses several similes and metaphors. “And educated refugees will be the ray of hope in rebuilding their countries someday.”

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå