Litteraturhistorie | Norsk

Innholdsfortegnelse
Norrøntid (800-1350)
Renessansen (1350-1600)
Barokken (1600-tallet)
Opplysningstiden (1700-tallet)
Klassisismen (1700-tallet)
Romantikken (1800-1850)
Poetisk realisme (1850-1870)
Realismen (1870-1890)
Naturalismen (1880-1890)
Nyromantikken (1890-1900)
Modernismen (1900-1940)
Nyrealismen (1900-1940)
Tungetaledebatten (1950-1960)
1960-1980

Utdrag
Kjennetegn på tidsperioden
- Under andre verdenskrig var det sterk sensur og svært begrensede muligheter for å gi ut bøker. En del ble derfor trykket og distrubuert illegalt og mange ventet med å utgi sine bøker til etter krigen.
typiske trekk for litteraturen

- Mange tekster bar preg av krigsopplevelsene. Krigslyrikken kan ofte karakteriseres som fellesskapslyrikk (vi-dikting), det gjaldt å bygge fellesskap mellom «oss» som står sammen mot fienden (tyskere og nazistiske nordmenn). Formen var enkel og regelfast med et forståelig og direkte språk.

Kjente tekster og dikt
- Aust-vågøy, handler om hvordan tyskere i forbindelse med en sabotasjeaksjon hevnet seg på en hel øy ved å brenne ned husene og sende mennene i fangeleir. (inger hagerup)

- Det store veiskillet, diskuterer hvorfor noen ble helter og motstandsmenn og hvordan andre valgte å bli med tyskerne. (kåre holt)

- Englandsfarere (sigurd evensmo)

Kjente forfattere
- Sigurd evensmo
- Kåre holt
- Inger hagerup

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå