Innholdsfortegnelse
• diskutere muligheter og utfordringer i arbeidslivet i dag
• reflektere over verdien av å ha en jobb og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
• redegjøre årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter hun kan reduseres på
• diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
• redegjøre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
• drøftede verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Utdrag
Det finnes flere faktorer som påvirker hvilke muligheter en har på arbeidsmarkedet.

Den viktigste faktoren er utdanning, fordi den strekker seg over hvilke muligheter du har og hvilken jobb du er kvalifisert nok til å jobbe med.

Dette er en av de mest viktige faktorene fordi de også legger opp til utfordring, for kanskje er du ikke kvalifisert nok til å jobbe med akkurat det du ønsker.

Vi ser at utdanning og kravene stiger og har steget spesielt mye gjennom de siste 10 årene. Uavhengig av hvilken kompetanse du har gjelder det å være oppdatert på fagområdet sitt uansett.

Store bedrifter og organisasjoner har som regel strengere bruk og behov for høy kompetanse, fordi firmaer konkurrer på markedet og derfor ønsker dyktige arbeidere. For noen som ikke har høy nok kompetanse kan dette være en utfordring, men for andre kan det være en mulighet for å vise hva du er best til.

Alder spiller også en sentral rolle, både på godt og vondt. Yngre arbeidssøkende mangler erfaring, for alle starter på bar bakke, mens de eldre har god erfaring og mer utfyllende erfaring.

Yngre er ofte mer erfarne innenfor teknologi, mens de eldre ofte henger litt etter.

En annen utfordring som dessverre oppstår er det at innvandrere får komplekser med utdanning og ikke får jobber som de er kvalifiserte nok for i Norge.

Det er en form for diskriminering, og mange blir gående uten jobb og arbeid. Enkelte tar også noen jobber som de er overkvalifisert for.

Og noen har nok kompetanse til å bli akkurat det de vil, på samme måte som andre nordmenn.

I Norge er det veldig normalt å hente inn utenlandsk arbeidskraft fordi det er billigere.

Dette oppstår som en mulighet for firmaene som henter inn denne arbeidskraften, mens for de andre firmaene i Norge som er betraktelig dyrere blir det en utfordring fordi de ikke blir satt i nok jobb.

-Som konklusjon, utfordringer og muligheter gjenspeiles veldig i arbeidslivet

2. Verdien av å ha en jobb og kjennetegn på et godt arbeidsmiljø

Verdien av å ha en jobb er veldig viktig, rett og slett fordi vi bor i et land hvor det er mange faktorer som må dekkes.

Vi trenger en inntekt for å dekke faktorer som mat, regninger, klær, barn osv... Det er mye penger som går til det som er livsnødvendig og det som er utenom.

I Norge er det dyrt, og dersom du er arbeidsledig kan det være vanskelig å dekke alt som trengs. Vi har ofte en familie å forsørge og utgifter kommer med enhver.