Kiribatis President med Dramatisk Klimabudskap

Oppgavebeskrivelse
Oppgave B1 Kiribatis president med dramatisk klimabudskap Landet mitt forsvinner sier president skriv en kort tekst der du argumenterer for at vi må hjelpe Kiribati.

Kommentar: Når du argumenterer, skal du bruke egne ord. Du skal begrunne synspunktene dine.

Innledning
Kiribati:
• Areal: 811 kvadratkilometer.
• Befolkning: Ca. 100.000.
• Språk: Engelsk og kiribatisk.
• Landet deles av datolinjen. I 1995 ble det bestemt at det ikke skulle være slik mer, og datolinjen ble dermed trukket like øst for den østligste øyen i nasjonen. Derfor er det verdens østligste land.
Den beste redningen atollstaten kan håpe på, er at havnivåstigningen stanser. Ingenting tyder på at det vil skje med det første.

Utdrag
Jeg er en kvinne av Kiribati, og har ingen ønsker om å bo andre steder. Dette er mitt hjem, og det er her mine forfedre ligger, men kanskje har jeg intet valg, skriver hun.
Ifølge Uan er det repeterende budskapet fra det internasjonale samfunnet at Kiribatis innbyggere må «tilpasse seg». Hun tror denne tilpasningen først og fremst betyr én ting: folk må flykte fra landet.
I 2008 ba Kiribati Australia og New Zealand om lov til å sende sine innbyggere bort som permanente flyktninger, men søknader om flytting over landegrensene behandles fortsatt hver for seg – akkurat som før.

Det avhenger om vi befinner oss innenfor en miljødiskurs eller en forbrukerdiskurs. Innenfor en miljødiskurs snakker vi om å ta vare på naturen av hensyn til neste generasjon, ikke forurense, resirkulering og kjøre buss fremfor bil.Men, så går vi til innkjøp av bil, og så snakker vi om helt andre ting: Bensinen er for dyr, veiene er for dårlig, bompengeringen burde vært fjernet. -Hva er det som har skjedd?

Jo vi har skiftet fra en miljødiskurs naturen ikke like viktig lenger.Det å studere diskurser er å studere hvordan språket vårt, våre oppfatninger og ideer er strukturert i forskjellige mønstre, som våre utsagn følger når vi opptrer innenfor ulike felt- Altså om vi befinner oss innenfor en miljødiskurs eller forbrukerdiskurs.

Diskursen består av ulike argumenter og oppfatninger om hva som er passende eller logiske måter å gjøre ting på - Diskurser presenterer ulike ”virkelighetspakker”. -Begrepet diskurs synliggjør at samfunnet vi trer inn er sosialt konstruert; det finnes ikke en fastlagt mening eller en gitt virkelighetsforståelse. - Menneskene går ut og inn av ulike diskurser hele tiden. Jeg er både bærer av en miljødiskurs og en forbrukerdiskurs. Og – ja disse diskursene kan også forenes.

En miljøforbruker diskurs ville vektlegge at forbruk ikke er galt, men vi legge til rette for at forbruket blir miljøvennlig. -I en statsvitenskaplig sammenheng er poenget at diskurser virker strukturerende på oss. Den begrenser handling (det er ofte vanskelig å snakke om miljø, hvis det er forbrukerdiskurs som råder) og den muliggjør handling (er det en for

Klimapolitikk sees først og fremst som et globalt eller internasjonalt ansvar hvor det vektlegges at en internasjonalt skal sikre de mest kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Et sterkt fokus på kostnadseffektivitet begrenser behovet for hjemlige reduksjoner. Poenget er å sørge for at de globale utslippene er så lave som mulig og reduserte til den lavest mulige pris.

I Norge har denne diskursen dreid seg om hvordan Norge kan bidra til å redusere de globale utslippene ved å eksportere olje og gass til utlandet slik at mer forurensende fossile brensel (kull) kan bli erstattet. Aktører: Dette argumentet ble frontet av norsk næringsliv, slik som Hydro og Statoil og sentrale politikere i Høyre og AP. På denne måten kommer klimapolitiske initiativ ikke i konflikt med norsk petroleumsproduksjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå