Innholdsfortegnelse
Etablering
- Hva er en forretningsmodell?
- Hva slags typer finnes det?
- Hva består Canvas?
- Samsung
- iPhone

Utdrag
- Hva er en forretningsmodell?
Før, når man hadde en forretningsidé måtte man lage en forretningsplan.

En forretningsplan er en detaljert beskrivelse av hva din bedrift skal drive med, hvordan du skal tjene penger, markedsføre deg, selge tjenestene dine, og budsjettere midlene dine i lang tid fremover.

Men den har sine ulemper: Man kan ikke regne med at den blir lest av andre enn deg selv, siden folk flest ikke har tålmodighet til å lese et 60 siders dokument om ideen.

Ideen kommer sannsynligvis til å endre seg underveis, og da blir det et stort styr med å oppdatere et slikt dokument.

Det er også vanskelig å vite alle detaljer før du har satt i gang. Det blir heller i større grad en gjetning, enn en plan.

Istedenfor er det tatt i bruk forretningsmodell, det er en modell som viser, hva selskapet skal gjøre, og hvordan det skal tjene penger.

Dette får du plass på en A4-side istedenfor å bruke masse tid på å skrive flere sider.

Det blir enklere for folk å se og lese hva ideen er, siden den er kort og presis. Da kan folk gi raskere tilbakemeldinger.

Du bruker en eller to dager på å definere hva som er kjernen i virksomheten, i stedet for å bruke for mye tid til å spå fremtiden.

Dokumentet er kort nok til at du enkelt kan holde det oppdatert når det skjer forandringer.

- Hva slags typer finnes det?
Når man bruker forretningsmodell bruker man Business Model Canvas.

Jeg har valgt å lage en canvas modell for Samsung og iPhone, for å deretter sammenligne disse to ulike mobilmarkedene.

 Styrke sterke sider
 Redusere svakheter
 Utnytte muligheter
 Avverge trusler

Samsung og iPhone er i seg selv ganske store nettverker hvor begge to er store konkurrenter for hverandre.

I det siste har iPhone kommet ut med produkter i markedet først, og deretter samsung hvor det vanligvis er plagiat fra iphone.