Innledning
Adolf Hitler hadde en vanskelig barndom, der han ble utsatt for vold og presterte dårlig på skolen.

Han ble senere med i den tyske hæren, og leder for Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). NSDAP og Hitler prøvde å gjøre et politisk kupp, men mislykkes.

Det førte til at Hitler forstod at han måtte komme til makten på lovlig vis. Problemstillingen i denne teksten er følgende: Hvordan kan vi forklare at Hitler kom til makten i Tyskland?

Utdrag
Etter første verdenskrig dannet Tyskland en demokratisk regjering, og fikk en ny demokratisk grunnlov med allmenn stemmerett.

Det nye systemet ble kalt Weimarrepublikken, og mange tyskere hadde liten tillit til styresettet.

Noe av grunnen til den lille tillitten til systemet var at tyskerne forbandt det med nederlaget i krigen, og fordi det var den sosialdemokratiske regjeringen som skrev under Versaillestraktaten.

I 1923 invaderte belgiske og franske militærstyrker Ruhr, industridistriktet, for å tvinge de tyske myndighetene til å betale krigserstatninger. Dette var den første store krisen for Weimarrepublikken.