Innledning
Adolf Hitler hadde en vanskelig barndom, der han ble utsatt for vold og presterte dårlig på skolen.

Han ble senere med i den tyske hæren, og leder for Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). NSDAP og Hitler prøvde å gjøre et politisk kupp, men mislykkes.

Det førte til at Hitler forstod at han måtte komme til makten på lovlig vis.

Problemstillingen i denne teksten er følgende: Hvordan kan vi forklare at Hitler kom til makten i Tyskland?

Utdrag
Etter første verdenskrig dannet Tyskland en demokratisk regjering, og fikk en ny demokratisk grunnlov med allmenn stemmerett.

Det nye systemet ble kalt Weimarrepublikken, og mange tyskere hadde liten tillit til styresettet.

Noe av grunnen til den lille tillitten til systemet var at tyskerne forbandt det med nederlaget i krigen, og fordi det var den sosialdemokratiske regjeringen som skrev under Versaillestraktaten.

I 1923 invaderte belgiske og franske militærstyrker Ruhr, industridistriktet, for å tvinge de tyske myndighetene til å betale krigserstatninger.

Dette var den første store krisen for Weimarrepublikken. Det er flere grunner til at Hitler ble utnevnt til rikskansler og kom til makten i 1933.

En av grunnene er følgene av første verdenskrig, at Tyskland måtte skrive under Versaillestraktaten.

De måtte skrive under traktaten, som blant annet sa at de «alene var skyld i krigsutbruddet, vakte voldsomme tyske reaksjoner, både blant politikere, militære og i opinionen» (Saakvitne & Ugelvik, 2018).

Tyskland måtte også bygge ned makten sin, og redusere antall soldater. Kun 100 000 soldater ble akseptert, slik at de ikke utgjorde en trussel for andre land, men de fortsatt kunne slå ned på innenlandsk opprør.

Tyskland mistet også store landområder til blant annet Polen, Frankrike og Danmark. I tillegg til at Tysklands hær ble svekket og at de mistet store landområder, måtte de betale en erstatning på 6.6 milliarder pund sterling.

Dette til tross for at Tysklands økonomi var lagt i ruiner, og de var utarmet etter første verdenskrig.

Tyskerne synes vilkårene i Versaillestraktaten var strenge, og ydmykende, og Hitler brukte denne muligheten til å love dem ny respekt og stormansrolle i Europa.

Hitler snakket også om at tyskerne trengte «Lebensraum». Med dette mente han at de trengte livsrom.

Han ville erobre store deler av Sentral- og Øst-Europa, og at overskuddet av jordbruk og råmaterialer skulle sørge for det tyske herrelandskapet.