Innledning
Adolf Hitler var en mann som ble født 20 april 1889 i Østerrike. Han var lederen i Tyskland under 2 verdenskrig og han hadde store talegaver.

Adolf Hitler var mannen som hadde størst påvirkning i Tyskland under 2 verdenskrig.

Etter at han hadde vært soldat i første verdenskrig vendte han tilbake München i 1919 hvor han ble med i en gruppe med tidligere frontsoldater som var politisk aktive i Tyskland.

I 1920 kontaktet han Deutsche Arbeiterpartei (DAP) som senere tok navnet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Innholdsfortegnelse
Oppvekst:
Påvirkning hans i 2 verdenskrig og hvordan han kom til makten:
Avtaler som han brøt
Refleksjon på hva som kanskje hadde skjedd hvis Hitler døde i 1 verdenskrig

Utdrag
Adolf Hitler startet på videregående skole i 1900 og han var ikke en vellykket elev. Skoleveien var over 1 time lang og skolen var ganske stor.

Han fikk ikke venner og han hadde heller ikke et bra forhold til lærerne. På barneskolen klarte han seg helt fint, men alt gikk nedover på videregående.

Faren ønsket at Adolf skulle ta utdanning som kunne gi han arbeid i det offentlige byråkratiet men det ville ikke Adolf fordi han ville bli kunstner.

I tidsrommet mellom Hitler forlot skolen i 1905 og at moren døde to år senere, gjorde ikke Hitler noe annet enn å sove og dagdrømme.

Våren 1907 så dro Hitler til Wien for å utdanne seg som maler. Tanten til Adolf lånte han en stor pengesum.

Adolf søkte på kunstskolen, men han kom ikke inn. Når moren hans lå for døden så dro han hjem og viste stor omsorg for henne. Adolf sørget dypt når moren hans døde.

---

Påvirkningen hans i 2 verdenskrig var ekstremt stor. Han hadde mange folk som hørte på han og mange folk fulgte ordre han gav pga sine taleevner.

Adolf Hitler kom som sagt til makten ved å bli en politiker i det tyske arbeiderpartiet (NSDAP). Han var en person med "store talegaver".

Hans politiske liv startet på 1920-tallet og som person greide han å jobbe seg opp som politiker pga vanskelighetene som Tyskland kom i når det i 1929 ble et stort børskrakk fra

Wall Street i USA og den store verdenskrisen som påvirket Tysklands bankindustri og landets økonomi mye.