Helsa | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
1 (Lyd) Hva er helse?
2 (Lyd)
Inaktivitet 1 (Lyd)
Negative sider:
- 1(Lyd)
- Lyd (2)
- (Lyd 3)
- Doping
- Anabole steroider
Idrett og livskvalitet
- 1(lyd)
Idrett, helse og økonomi
- 1(Lyd)

Utdrag
Ifølge en medisinsk helsedefinisjon beskriver en god helse som fravær av lidelse og sykdom. Men, denne definisjon tar for seg eksklusiv den fysiske helsen

og det er ikke helt riktig fordi den psykiske helse er også viktig. Det hjelper lite å ha en dyktig fysisk helse hvis man sliter med det psykiske.

Det er minst like viktig. Mens definisjonen til Verdens helseorganisasjon, er som følger «Helse er ikke bare fravær av lidelse og sykdom, men fullkommet kroppslig, mentalt og sosialt velvære.»

Denne definisjonen er laget av WHO, i 1948. Og den er også veldig omdiskutert fordi den er relativt vanskelig å konkludere. Hvis man skal følge denne definisjonen så er det nærmest urimelig å oppnå forklaringen på en god helse.

Det vil si at mennesker som har en eller annen form for lidelse, men at de selv føler de har en god helse, går under kategorien dårlig helse.

Forskere, mer spesifikk Professor Peter Hjorth og Hans Waaler har utviklet en helsemodell som forsøker å inkludere begge disse definisjonene.

På høyre side det er et bilde av denne helse modellen. Modellen går ut på at den har verdier fra under null til null som sier noe om den fysiske helsen.

Dette er utelukkende fakta som kan defineres med tall. Over null er den mentale helsen, her er det litt vanskeligere å definere noe tall, og det går mer på hvordan man selv føler seg.

Men ifølge idrett og samfunn boka s:195 God helse vil si å oppleve trygghet, mening og verdi i livet og mestre de utfordringene vi står overfor.

---

En annen helsemodell av Matti Rimpelä beskriver hvordan vi først blir født av mor og far, av dem arver vi en såkalt helseressurs.

Det gjelder å holde denne ressursen i balanse, for den blir hele tiden påvirket av forskjellige faktorer.

Dette er faktorer som ernæring, trening og hvile, samt samhandling med andre mennesker og samfunnet. Alle disse faktorene sender oss inntrykk som vi må tolke og svare på for å opprettholde en jevn balanse.

Denne modellen tar for seg en mer daglig helse enn den forrige som er nevnt. Her er det viktig å opprettholde en balanse i livet

dette går på det fysiske delen, men det er også viktig med psykiske påvirkninger fra andre mennesker og samfunnet.

---

Inaktivitet eller passivitet handler om at man ikke bruker kroppen aktivt. Den tid når man er fysisk aktiv, for eksempel spille fotball eller en annen for fysisk aktivitet, så belaster ulike organsystemer i kroppen.

Og generell belastning frambringer positive tilpasninger og gir goder i form av en bedre prestasjonsevne og bedre helse. Mens lite fysisk aktivitet og en usunt kosthold er en stor riskfaktor for en dårlig helse.

Økende inaktivitet gir negative konsekvenser både fysisk, psykisk og sosialt. Inaktive er mer utsatte for mentale plager som depresjon, angst, osv.

Helsemessige konsekvenser av inaktivitet er f.eks. at: Muskler og ledd som ikke belastes regelmessig svekkes. I vektbærende ledd som hofter og knær blir brusken tynnere og lettere utsatt for overbelastninger og skader.

Hos inaktive begynner kalken å forsvinne fra skjelettet, fordi skjelettet sjelden har noe å bære på. Dette kan overtid føre til beinskjørhet. Disse formene til beinskjørhet øker mer og mer med alder.

Inaktivitet øker også risiko for: fordøyelsesproblemer, redusert stoffskiftet, økt blodtrykk, økes risiko for diabetes type 2, høyt kolesterol osv.

Hvorfor det er så viktig å nevne det, jo fordi Ifølge Folkehelseinstitutt FHI er det ca. 40% av de som dør i Norge i dag, dør av disse sykdommene. Altså, inaktivitet fører til større sannsynlighet å få disse sykdommene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå