Første Avrettinga På 25 År | Analyse | John Arne Markussen

Innledning
Artikkelen Redselsfull henrettelse vart skrive i Dagbladet den 22.04.1992 av John Arne Markussen.

Etter heile 25 år, så vart Robert Alton Harris (33) den første til å bli avretta i California. Sjølve avrettinga skjedde i gasskammeret i San Quentin-fengsel den 21 april 1992.

Det var familie og vitne til stades under heile avrettinga, der dei fekk sjå Harris li i gasskammeret. Han vart bringa inn heile to gonger som følgje av ordre frå Høgsterett.

Det var ifølgje retten nødvendig å gå gjennom appellen frå dei som ønskte å forsvara han, men appellen vart avvist og Harris måtte uansett avrettast. Vi ser tydeleg her at avretting er eit tema som går igjen i denne artikkelen.

Utdrag
Artikkelen til journalisten verkar truverdig ved bruk av etos då han er skriva i Dagbladet, som er eit ganske kjent blad med mange lesarar og er ei truverdig kjelde.

Det at journalisten tar med sitatet frå eit vitne gjer at artikkelen blir meir truverdig, fordi det viser fleire sider av ei sak.

Han har òg eit godt språkbruk, samtidig som vi veit at tyskarane har gassa ned jødar tidlegare.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå