FN | Internasjonal konfliktløser

Innledning
FN eller Forente Nasjoner er internasjonal organisasjon som ble opprettet i 1945 etter andreverdenskrig i håp om å forhindre at flere kriger bryter ut.

FN har 193 medlemsland hvor de alle møtes en gang i året på hoved ambassaden i New York for å kritisere, diskutere og bli ening om regler angående den internasjonale politikken .

Man kan si FN er en viktig møteplass og holder en viktig arena for samarbeid på et internasjonalt nivå. FNs hovedoppgave derimot er å sikre internasjonal fred og sikkerhet , men oppfyller de deres krav ovenfor hovedoppgaven?

Det er flere land som har opplevd brutale konflikter, borgerkrig og folkemord hvor FN har fått skylden for å ikke ha gjort nok til å forhindre hendelsene. Så er FN en effektiv internasjonal konflikløser eller ikke?

Hovedmålet til FN er å gjøre verden et bedre og tryggere sted for alle. Noe som hindrer dette, er når det oppstår konflikter mellom to motstridene parter.

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet i FN som har lov til å gi myndigheten om tillatelse til bruk av militærmakt.

Utdrag
Krisen i Jemen beskrives som verdens største humanitære katastrofe hvor i 2019 det ble regent ut at over 100 000 mennesker er blitt drept og at rundt 60 personer dør hver dag.

Det verste går likevel ut over barna som blir traumatisert underernært og utslitt . Denne krisen oppsto av borgerkrigen som fulgte etter det politiske opprøret i 2011-2012 som skapte et regimeskifte.

Konflikten som oppsto, er mellom myndighetene i Jemen og opprørere fra Houthi – bevegelsen. Houthi er en gruppe tilhengere fra en retning innen sjia-delen av islam.

Houtis sin aktivitet har bare blitt større og de har tatt kontroll over flere områder i Jemen. De har blant annet tatt kontroll over Sana, som er både hovedstaden og den største byen i Jemen .

Houthi – bevegelsen prøvde også å innsette seg selv som regjering over hele Jemen. Siden 2011 da det var den arabiske vår, har FN forsøkt å megle konflikten, noe som ikke har fungert.

USA, Storbritannia og Frankrike støtter regjeringen og koalisjonen og siden de tre landene sitter på vetorett i Sikkerhetsrådet til FN er det trolig at Sikkerhetsrådet ikke blir å bryte inn å ha en avgjørende rolle i å løse konfliktene i Jemen .

Mosambik er et godt eksempel på hvordan FN har vært med å løse internasjonale konflikter. På 1920 tallet hadde Portugal underlagt seg Mosambik nesten fullverdig og tatt kontroll både over Mosambik og deres gullhandel.

Etter andre verdenskrig endret mye seg, det var flere kolonier som klarte å frigjøre seg, men ikke fra Portugal.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå