Innledning
Flere og flere land har nå tatt et viktig steg i kampen mot dødsstraff ved å avskaffe den enten gjennom lovverket eller i praksis.

Amnesty International rapporterer likevel om land som fortsatt praktiserer dødsstraff på ulike måter, og mens noen land arbeider for å avskaffe den helt, går andre i motsatt retning og ønsker å gjeninnføre den.

Utdrag
Mange land praktiserer fortsatt hyppige henrettelser og dødsstraff, og noen argumenterer for at dette kan føre til færre drap og voldskriminalitet.

Men det er viktig å huske på at det kan være andre faktorer som påvirker kriminalitetsraten, og at dødsstraff ikke nødvendigvis er løsningen på problemet.

Dessuten kan samfunnet settes i fare hvis en morder løslates på prøve uten at problemet med deres kriminelle atferd er eliminert.

I noen land, som USA, blir dødsstraff ansett som den eneste riktige måten å straffe en person som har begått et drap.

Noen argumenterer for at å fengsle mordere på livstid ikke gir samfunnet noen fordeler bortsett fra å gi fengselsbetjentene arbeidsplasser.

Men å rehabilitere og gi god oppfølging til fangene krever mye tid og ressurser, noe som ofte ikke prioriteres i et lands budsjett.

Dessuten vil de fleste ikke ønske å ha en morder som nabo eller gående fritt på gata.

Et eksempel på hvor kostbart og tidkrevende rettssystemet kan være, er Nokas-ranet i Norge, hvor en politimann ble skutt.

Ressursene som kreves for å løse saken, bringe de skyldige for retten og dømme dem, er nesten like mye som byttet som ble stjålet.

Hvis det skulle skje flere ran i Norge, ville det kunne tømme landets ressurser.