Apple | Konkurransemidlene | Oppgave

Innledning
Hva er produkter egentlig?

Produkter er så mye mer enn dagligvarer, klær, biler og sykler. Alt vi kan kjøpe i butikker, og som dekker våre behov, er produkter.

Men i markedsføringen omfatter produktbegrepet ikke bare varer, men også tjenester. Togreiser, teaterforestillinger og hårklipp regnes som produkter. Men produkter kan deles inn i ti ulike grupper:

- varer
- tjenester
- arrangementer
- opplevelser
- mennesker
- steder
- fast eiendom
- organisasjoner
- informasjon
- ideer

Innholdsfortegnelse
o De fire P-ene...S. 3.
o Konkurransemidlet produkt...S. 4 - 6.
- Hva er produkt egentlig?...S. 4.
- Produktet betyr alt...S. 4-5.
- Produktverdihierarkiet...S. 5-6.
- Kjerneproduktet....S. 5.
- Det konkrete produktet...S. 5.
- Det forventede produktet....S. 5.
- Det utvidede produktet...S. 6.
- Det potensielle produktet...S. 6.
o Konkurransemidlet pris...S. 6 – 7.
- Fordeler og ulemper med pris som konkurransemiddel...S. 6.
- Fordeler...S. 6.
- Ulemper...S. 7.
- Prisstrategier...S. 7.
o Konkurransemidlet distribusjon...S. 8 - 9.
- Hva er distribusjon?...S. 8.
- Distribusjonsbeslutninger....S. 8.
- Valg av distribusjonsform...S. 8.
- Direkte distribusjon...S. 8.
- Indirekte distribusjon...S. 9.
- Valg av distribusjonsgrad...S. 9.
o Konkurransemidlet markedskommunikasjon...S. 9 – 10.
- Hva er markedskommunikasjon?...S. 9 – 10.
o Hva er Apple?...S. 10.
o Apples produkt...S. 11 – 15.
- Produktets livsløp...S. 11-13.
- Kundeservice...S. 13-15.
o Apples pris...S. 15 – 17.
- Prisstrategi...S. 15-16.
- Psykologisk prising...S. 16-17.
o Apples distirbusjon...S. 18 – 21.
- Distribusjonsform...S. 18.
- Distirbusjonsgrad...S. 18-19.
- Distribusjonskanal...S. 19-20.
- Franchising av Apple...S. 20-21.
o Apples markedskommunikasjon...S. 21 – 29.
- Kommunikasjonsprosess...S. 21-22.
- Individuell kommunikasjon...S. 22-23.
- Massekommunikasjon...S. 23-25.
- Logo...S. 24.
- Digital kommunikasjon...S. 25-29.
o Konklusjon...S.30
o Kilder...S. 31.

Utdrag
Hvis vi spør et tilfeldig utvalg mennesker på gaten hva markedsføring er, vil de fleste sikkert svare at det er det samme som reklame, altså at det vi blir møtt med hver dag på nettet, i butikkene, i aviser og blader og på TV.

Enkelte tror at det går an å selge hva som helst bare reklamen er smart nok. Men slik er det ikke. Reklamen kan ikke gjøre hele jobben alene. Det mange ikke forstår og ikke tenker på, er at selve produktet er den viktigste delen av markedsføringen.

Hvis et bilmerke får ord på seg for å være dårlig, hvis en roman er dårlig skrevet, eller hvis en spillefilm er elendig, blir ikke disse produktene noe bedre om man bruker aldri så mye reklame.

Så den aller beste markedsføringen vi kan gjøre, er å skape et best mulig produkt.

Så kan vi bruke de andre konkurransemidlene til å støtte opp om produktet, for eksempel gjøre det tilgjengelig og kjent på markedet. Produktet betyr alt. De andre konkurransemidlene, som også kalles de fire P-ene, er støttespillere.

---

Konkurransemidlet pris

Fordeler og ulemper med pris som konkurransemiddel:
Du har sikkert hørt noen si at «alt er til salgs bare prisen er riktig». Det er et utsagn som slett ikke er dumt.

Men det er viktig å forstå at et salg gjennomfører av to aktører – en selger og en kjøper. Og begge må mene at prisen er riktig for at produktet skal skifte eier.

Vi definerer pris som den verdien som skal til for at et produkt skal skifte eier. Prisen kommuniserer bedre enn reklame hva virksomheten mener er den virkelige verdien på produktet.

Fordeler med pris som konkurransemiddel:
Pris er det konkurransemidlet som er enklest å ta i bruk og enklest å endre. Det er viktig at et produkt har riktig pris, ellers kan det gå utover inntekt og fortjeneste.

Bruk av pris som konkurransemiddel kan gi raske resultater. En prisnedsettelse kan for eksempel øke etterspørselen betydelig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå